Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolifes Vd Magnus Nilsson Ingår Optionsavtal Med Skanditek

08:57 / 20 September 2004 Vitrolife Press release

VITROLIFES VD MAGNUS NILSSON INGÅR OPTIONSAVTAL MED SKANDITEK Magnus Nilsson, verkställande direktör i Vitrolife AB (publ), har köpt köpoptioner utställda av Vitrolifes huvudägare Skanditek Industriförvaltning AB. Köpoptionen ger honom rätt att senast den 20 september 2006 köpa 187 500 aktier i Vitrolife AB (publ). Om köpoptionen utnyttjas fullt ut, kommer Magnus Nilsson äga 417 500 aktier i Vitrolife AB (publ), vilket motsvarar cirka 2,3 procent av röster och kapital beräknat på befintligt antal aktier i Vitrolife AB (publ). Köpoptionen är utställd av Skanditek Industriförvaltning AB (publ) på marknadsmässiga villkor. Skanditek Industriförvaltning AB (publ) är huvudägare i Vitrolife AB (publ), och äger 28,5 procent av röster och kapital i Vitrolife AB (publ). Kungsbacka 20 september 2004 Styrelsen För frågor hänvisas till: Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande, telefon 08-614 00 20, e-post: patrik.tigerschiold@skanditek.se. __________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla organ i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag drygt 70 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/20/20040920BIT20060/wkr0010.pdf

Show as PDF