Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife Får Patent Godkänt I Usa

09:09 / 16 August 2004 Vitrolife Press release

VITROLIFE FÅR PATENT GODKÄNT I USA Vitrolife har fått besked om att bolagets patentansökan, gällande användning av rekombinant albumin med eller utan hyaluronsyra i medier för embryon och stamceller, har godkänts i USA. "Detta innebär ett skydd för att använda substanserna, vilka har både säkerhets- och effektfördelar, även i våra kommande produkter" säger marknadschef Tony Winslöf. "Att vi nu fått detta patent godkänt innebär en viktig konkurrensfördel för bolaget" säger Magnus Nilsson, VD på Vitrolife. Vitrolife har fått besked om att patent nr 6,762,053, benämnt "Mammalian Gamete and Embryo Culture Media and Culture Media Supplements" har godkänts av den amerikanska patentmyndigheten. Patentet gäller användning av rekombinant albumin (syntetiskt tillverkat; ej framrenat ur blod) med eller utan hyaluronsyra i medier för embryon och stamceller och är giltigt till år 2021. "Patentet är viktigt eftersom vi kan utnyttja de fördelar i säkerhet och effekt som substanserna ger även i våra kommande produkter, utan att konkurrenterna kan kopiera oss" säger Vitrolifes marknadschef Tony Winslöf. "Att vi nu fått detta patent godkänt innebär en viktig konkurrensfördel för bolaget" säger Magnus Nilsson, VD på Vitrolife. "Det ställs allt högre krav från patienter och myndigheter att undvika från blod framrenade substanser. Vitrolife är övertygade om att i framtiden kommer alla komponenter i medier för kliniskt bruk vara syntetiska, för att undvika riskerna för blodsmitta." Kungsbacka 16 augusti 2004 Magnus Nilsson Verkställande direktör För frågor hänvisas till: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. __________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla organ i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag drygt 70 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/16/20040816BIT20050/wkr0001.pdf

Show as PDF