Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

ANNA AHLBERG NY FINANS- OCH EKONOMICHEF I VITROLIFE AB (publ)

15:53 / 22 June 2004 Vitrolife Press release

ANNA AHLBERG NY FINANS- OCH EKONOMICHEF I VITROLIFE AB (publ) Anna Ahlberg har anställts som ansvarig for Vitrolifes ekonomi- och finansfunktion samt investerarkontakter. Anna Ahlberg har arbetat inom ekonomi och finans samt med investerarkontakter sedan 1994, först på Monark Stiga AB och sedan på Q- Med AB, ett medicintekniskt bolag där hon först arbetade som ekonomichef och sedan efter börsnoteringen 1999 som informations- och IR chef. Närmast kommer Anna från en befattning som affärscontroller på Caran, ett bolag ägt av WM-data AB. Anna tillträder sin befattning under augusti månad. Göteborg 22 juni 2004 Vitrolife AB (publ) För mer information, kontakta; VD Dr. Magnus Nilsson, Finans- och ekonomichef, samt IR-ansvarig Tel: +46 31 721 80 00 Anna Ahlberg Mobil: +46 708 22 80 61 Tel: +46 31 761 10 36 mnilsson@vitrolife.com aahlberg@vitrolife.com ________________________________________________________________________ ___ Vitrolife är en internationellt verksam biomedicinsk koncern som arbetar med produkter för cell- och vävnadsteknologi. Vitrolife-koncernens organisation består av moderbolaget Vitrolife AB (publ) och de två dotterbolagen Vitrolife Sweden AB (Göteborg, Sverige), Vitrolife, Inc. (Denver, Colorado, USA). Koncernens verksamhet bedrivs på tre geografiska områden. · Europe/Middle East · The Americas · Rest of the World Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. ________________________________________________________________________ ___ ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/22/20040622BIT00310/wkr0001.pdf

Show as PDF