Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Förslag till styrelseledamöter i Vitrolife AB

15:00 / 21 April 2004 Vitrolife Press release

Förslag till styrelseledamöter i Vitrolife AB Dr. Madeleine Olsson har nominerats till ny styrelsemedlem i Vitrolife AB (publ). Dr. Olsson, född 1945, är läkare, specialist inom gynekologi sedan 1984. Hon är engagerad i Stiftelsen för Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus. Dr. Olsson äger 24,5 procent av aktierna i Stena koncernen. Av de tidigare styrelsemedlemmarna har Per Båtelson, Mark Dumenil, Prof. Lars Hamberger, Claes Glassell och Patrik Tigerschiöld accepterat att nomineras för omval. Dr. Peter Svalander har avböjt omval till styrelsen. Dr. Svalander vars tvåårs uppdrag som chef för det amerikanska dotterbolaget Vitrolife, Inc, Denver, Colorado går mot sitt slut 30 juni 2004 kommer därefter att verka i egen regi som konsult inom utbildning och forskning inom IVF- och cellodlingsområdet. Vitrolife och Dr. Svalander avser att fortsätta ett nära samarbete från 1 juli 2004. Det förslås en förändring av ersättningen till styrelsen från sammanlagt 240 tkr/år till 350 tkr/år varav 100 tkr till styrelseordföranden och 50 tkr var till övriga ledamöter. Aktieägare representerande ca 37 procent av röstetalet i bolaget, innefattande bl.a. Skanditek Industriförvaltning AB och Swedish Biotechnology AB, står bakom ovanstående förslag. Göteborg 21 april, 2004. För ytterligare information om ovanstående kontakta: Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande 08-614 00 20 För mer information, kontakta; VD Dr. Magnus Nilsson, tf Finans- och ekonomichef, samt IR-ansvarig Tel: +46 31 721 80 00 Anders Sävfält Mobil: +46 708 22 80 61 Tel: +46 31 721 80 00 mnilsson@vitrolife.com asavfalt@vitrolife.com Vitrolife är en internationellt verksam biomedicinsk koncern som arbetar med produkter för cell- och vävnadsteknologi. Vitrolife-koncernens organisation består av moderbolaget Vitrolife AB (publ) och de två dotterbolagen Vitrolife Sweden AB (Göteborg, Sverige), Vitrolife, Inc. (Denver, Colorado, USA). Koncernens verksamhet bedrivs på tre geografiska områden. · Europe/Middle East · The Americas · Rest of the World Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. ________________________________________________________________________ ___ ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/21/20040421BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/21/20040421BIT00710/wkr0002.pdf

Show as PDF