Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolifes Bokslutskommuniké för 2003

13:32 / 17 February 2004 Vitrolife Press release

VITROLIFES BOKSLUTSKOMMUNIKé FöR 2003 Omsättningstillväxt med vinst och positivt kassaflöde · Nettoomsättningen uppgick till 96,3 MSEK (103,3 - i 2002 ingår avyttrad verksamhet om 28,1 MSEK) · Kärnverksamhetens omsättning ökade med 28 procent, trots negativ valutapåverkan, och uppgick till 96,3 MSEK (75,2) · Bruttoresultatet ökade med 25 procent och uppgick till 61,6 MSEK (49,4) och bruttomarginalen blev därmed 64 procent (48) · Koncernens nettoresultat uppgick till 44,7 MSEK varav 42,3 MSEK i jämförelsestörande post huvudsakligen avseende försäljningen av Alife (-116,5 varav jämförelsestörande poster uppgick till 89,4 MSEK) · Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 3,0 MSEK (- 110,2 inkluderande -87,6 i jämförelsestörande poster) · Resultat per aktie SEK 2,4 (-6,3) · Vitrolife avyttrade i augusti dotterbolag som utvecklar preparat för ansiktsestetisk kirurgi baserad på tvärbunden Hyaluronsyra till Mentor Corp., USA för 60 MSEK skuldfritt plus royalty på framtida försäljning · Vitrolife erhöll från amerikanska FDA tillstånd att marknadsföra Embryoglue© Vitrolife AB (Publ) Orgnr 556354-3452 För ytterligare information, kontakta: Verkställande direktören, Magnus Nilsson, tel+46 31 721 80 61, +46 708 22 80 61 e-post: mnilsson@vitrolife.com Finanschef och IR-ansvarig, Anders Sävfält, tel+46 31 721 80 13 e-post: asavfalt@vitrolife.com Vitrolife är en internationellt verksam biomedicinsk koncern som utvecklar och marknadsför produkter för cell- och vävnadsteknologi. Vitrolife-koncernens organisation består av moderbolaget Vitrolife AB (Publ), koncerngemensam förvaltning samt de helägda dotterbolagen Vitrolife Sweden AB (Göteborg, Sverige) och Vitrolife, Inc (Denver, Colorado, USA). Koncernens verksamhet redovisas i geografiska områden som primärt segment: Nord/Sydamerika, Europa/Mellanöstern och övriga världen. Denna indelning kommer från och med 2004 sammanfalla med dotterbolagens ansvarsområden: Nord/Sydamerika Vitrolife, Inc respektive Europa/ME och övriga världen Vitrolife Sweden. Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra avancerade produkter, tjänster och system för preparation, odling och förvaring av celler, vävnader och organ. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/17/20040217BIT00570/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/17/20040217BIT00570/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF