Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife Tecknar Forskningsavtal Med Dr. Peter Svalander

14:50 / 20 October 2004 Vitrolife Press release

VITROLIFE TECKNAR FORSKNINGSAVTAL MED DR. PETER SVALANDER Vitrolife har tecknat ett forskningsavtal med Dr. Peter Svalander, grundare och tidigare VD i bolaget, gällande produktutveckling inom fertilitetsområdet, speciellt vidareutveckling av tekniker för snabbfrysning (vitrifikation) av mänskliga embryon. "Det finns ett stort behov av förbättrade möjligheter att frysa ner och tina ägg och embryon i samband med provrörsbefruktning, eftersom detta kan minska behovet av upprepade hormonbehandlingar" säger Magnus Nilsson, VD på Vitrolife. I linje med Vitrolifes strategi att utveckla sin produktportfölj till befintliga kundkategorier har bolaget tecknat forskningsavtal med Dr. Peter Svalander, som har bakgrund som framstående forskare inom fertilitetsområdet. Avtalet är på 1 år, med möjlig förlängning, och uppgår till 2 MSEK där Vitrolife bekostar forskningen och erhåller rättigheterna till resultaten. Vitrifikation är en nästan omedelbar process (nedfrysningshastighet ca 2000°C/sekund), vilken ger signifikant bättre cellöverlevnad genom att undvika skadlig iskristallbildning och som dessutom är mer lätthanterlig än dagens frysningstekniker. Dr. Svalander kommer att arbeta med vidareutveckling av en produkt för vitrifikation inom fertilitetsområdet. Vitrolife har patent i USA på vitrifikation av ägg och embryon i kombination med en liten ögla (s.k. VitroloopTM) som minimerar vätskemängden och därmed påskyndar nedfrysningen. "Det finns ett stort behov av att öka överlevnadsgraden för frysta ägg och embryon vid provrörsbefruktning" säger Magnus Nilsson, Vitrolifes VD. "Då trenden går mot att allt färre embryon förs över till kvinnan per behandlingsförsök blir tekniker för att få ägg och embryon att överleva efter frysförvaring allt viktigare. Detta innebär att produkter för vitrifikation beräknas ha en stor tillväxtpotential under de kommande åren." Kungsbacka 20 oktober 2004 Magnus Nilsson Verkställande direktör För frågor hänvisas till: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61 eller CFO Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13 __________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla organ i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag drygt 70 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/20/20041020BIT21500/wkr0001.pdf

Show as PDF