Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife Förstärker Sin Försäljnings- Och Marknadsorganisation

15:22 / 8 October 2004 Vitrolife Press release

VITROLIFE FÖRSTÄRKER SIN FÖRSÄLJNINGS- OCH MARKNADSORGANISATION Vitrolife har förstärkt sin försäljnings- och marknadsorganisation med Christer de Flon, ny försäljningsdirektör, och Roy Vallie, ny försäljningschef i Nord- och Sydamerika. Båda har lång erfarenhet av internationell bioteknikindustri. Ytterligare fyra erfarna embryologer och biologer har anställts inom försäljningsorganisationen. "Detta innebär att fler kliniker nu kommer kunna ges direktstöd och marknadsbearbetas, vilket är en viktig del i vår strategi framöver" säger Vitrolifes VD Magnus Nilsson. Ny global försäljningsdirektör blir Christer de Flon, med mångårig erfarenhet i ledande befattningar inom såväl läkemedels- som bioteknikindustri, bland annat som internationell marknadschef på Astra Hässle. Christer de Flon har tidigare arbetat på Vitrolife och var då ansvarig för den lyckade lanseringen av några av företagets mest betydande produkter - EmbryoGlue® och G III Series. I USA har Roy Vallie anställts som försäljningschef vid dotterbolaget Vitrolife, Inc., med ansvar för Nord- och Sydamerika. Roy Vallie har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom marknadsföring, både inom amerikansk och internationell bioteknikindustri. Sett till andelen behandlingar per miljon invånare är troligen USA den marknad i världen med störst tillväxtpotential. Ytterligare fyra erfarna embryologer och biologer har anställts inom försäljningsorganisationen, bland annat i Tyskland. I Tyskland säljer Vitrolife numera i egen regi, vilket innebär att den egna försäljningsorganisationen täcker hela Norden och norra Europa. "Vi kommer med den nya organisationen bättre kunna fånga upp marknadsbehov vilket ger oss ökade möjligheter att utveckla nya, konkurrenskraftiga produkter" säger Tony Winslöf, marknadschef på Vitrolife. Kungsbacka 8 oktober 2004 Magnus Nilsson Verkställande direktör För frågor hänvisas till: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Marknadschef Tony Winslöf, telefon 031-721 80 15 eller 0708-22 80 15. __________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla organ i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag drygt 70 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/08/20041008BIT21470/wkr0010.pdf

Show as PDF