Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Ny CFO på Vitrolife

16:35 / 27 January 2004 Vitrolife Press release

Ny CFO på Vitrolife Anders Sävfält har utsetts till t.f. CFO och ekonomichef på Vitrolife. Anders har en bakgrund som revisor och ekonomichef. Anders kommer närmast från Frontec i Göteborg där han verkat som controller. Margareta Fischer - avgående finanschef och ekonomi chef Vitrolife AB lämnar sin tjänst för att tillträda som Ekonomichef i Specma Hydaulic AB som ingår i Investment AB Latour. Vitrolife tackar Margareta för en mycket förtjänstfull insats speciellt under det gångna årets krävande omstruktureringsarbete och önskar henne lycka till i sin nya befattning. En rekryteringsprocess pågår för en permanent besättning av CFO tjänsten. Magnus Nilsson VD Göteborg 27 januari, 2004. Vitrolife AB (publ) För mer information, kontakta; VD Dr. Magnus Nilsson, Tel: +46 708 22 80 00 mnilsson@vitrolife.com Vitrolife är en internationellt verksam biomedicinsk koncern som arbetar med produkter för cell- och vävnadsteknologi. Vitrolife-koncernens organisation består av moderbolaget Vitrolife AB (publ) och de två dotterbolagen Vitrolife Sweden AB (Göteborg, Sverige), Vitrolife, Inc. (Denver, Colorado, USA). Koncernens verksamhet bedrivs på tre geografiska områden. · Europe/Middle East · The Americas · Rest of the World Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/27/20040127BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/27/20040127BIT00710/wkr0002.pdf

Show as PDF