Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife säljer dotterbolag som utvecklar produkter med tvärbunden hyaluronsyra för 7 miljoner USD till Mentor Corp., U

10:35 / 26 August 2003 Vitrolife Press release

Vitrolife säljer dotterbolag som utvecklar produkter med tvärbunden hyaluronsyra för 7 miljoner USD till Mentor Corp., USA Vitrolife har slutit avtal om försäljning av sina två dotterbolag, A- Life Ltd och A-Life, Inc, till Mentor Corporation, ett medicinteknik bolag med global försäljning, listat på New York Stock Exchange. Mentor har kontant betalat 7 miljoner USD för A-Life Ltd. och A-Life Inc plus en royalty på Hyalite(TM) och framtida produkter som utvecklas med bolagens teknologi. Royaltyutbetalningarna påbörjas när den akumulerade försäljningen har nått 40 miljoner USD. I och med försäljningen av de båda dotterbolagen har Vitrolife slutfört återfokuseringen av bolaget till dess kärnverksamhet, vätskemedier för att hålla vävnader och celler vid liv utanför kroppen. A-Life Ltd har en forsknings- och tillverkningsanläggning i Edinburg, Skottland. A-Life Inc baserad i Newport Beach, Kalifornien, har fokuserat på förberedelser för klinisk utveckling av produkterna i USA. A-Life har utvecklat en ny teknologi för att tillverka produkter av tvärbunden hyaluronsyra. Den första produkten är Hyalite(TM), en injektabil rynkutjämnare för estetisk ansiktskirurgi. Hyalite(TM) har framgångsrikt testats kliniskt I Europa för detta ändamål. A-Life förbereder dokumentationen för en CE-märkning och förberedelserna för kliniska studier i USA pågår. Bolagen har för närvarande ingen försäljning. "Vi är övertygade om att Mentor Corp är ett av de företag på marknaden som har de bästa förutsättningarna för att framgångsrikt föra ut Hyalite(TM) på marknaden" säger Magnus Nilsson, VD för Vitrolife. "Vi är mycket optimistiska för marknadsförutsättningarna för estetisk ansiktskirurgiska preparat av denna typ och för andra applikationer för A-Lifes tvärbundna hyaluronsyra. Vitrolife har emellertid fokuserat sina marknadsföringsresurser på kärnområdet, medier för celler och vävnader, och har inte möjligheter att framgångsrikt satsa även på denna marknad som är helt skild ifrån våra kärnmarknader och skulle därmed inte kunna ta vara på dessa produkters potential. Vi är därför mycket nöja med resultatet av denna affär vilken stärker Vitrolifes balansräkning, reducerar kostnaderna med cirka 4 miljoner SEK per kvartal och ger Vitrolife möjligheter till framtida royalty intäkter från Hyalite(TM) och andra produkter som bygger på den speciella dubbel- tvärbindningstekniken som utvecklats av A-Life." "Vi är mycket nöjda med dessa företagsförvärv" säger Chris Conway, president för Mentor. Hyalite(TM) passar Mentors strategi med ledarskap inom produkt teknologi på våra marknader. Hyalite(TM) är den nya generationen av Hyaluronsyra produkter. Denna produkt kompletterar Mentors andra estetiska produkter och kombinationen kommer att stärka vår globala marknadsposition." Göteborg 26 augusti, 2003. Vitrolife AB (publ) För mer information, kontakta; VD Dr. Magnus Nilsson, Finans- och ekonomichef, samt IR-ansvarig Tel: +46 708 22 80 00 Margareta Fischer Mobil: +46 708 22 80 61 Tel: +46 31 721 80 00 Mobil: +46 31 708 22 80 13 mnilsson@vitrolife.com mfischer@vitrolife.com Vitrolife är en internationellt verksam biomedicinsk koncern som arbetar med produkter för cell- och vävnadsteknologi. Vitrolife-koncernens organisation består av moderbolaget Vitrolife AB (publ) och de två dotterbolagen Vitrolife Sweden AB (Göteborg, Sverige), Vitrolife, Inc. (Denver, Colorado, USA). Koncernens verksamhet bedrivs på tre geografiska områden. · Europe/Middle East · The Americas · Rest of the World Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/26/20030826BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/26/20030826BIT00170/wkr0002.pdf

Show as PDF