Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Dr. Magnus Nilsson verkställande direktör i Vitrolife

17:41 / 13 August 2003 Vitrolife Press release

Dr. Magnus Nilsson verkställande direktör i Vitrolife Vitrolifes styrelse har utsett Dr. Magnus Nilsson till verkställande direktör i Vitrolife AB (publ). Magnus Nilsson har tidigare varit tillförordnad VD i Vitrolife sedan den 3 januari 2003. Göteborg 13 augusti, 2003. Styrelsen i Vitrolife AB (publ) För mer information, kontakta; VD Dr. Magnus Nilsson, Styrelsens ordförande Tel: +46 708 22 80 00 Patrik Tigerschiöld Mobil: +46 708 22 80 61 Tel: +46 8 614 00 20 Vitrolife är en internationellt verksam biomedicinsk koncern som arbetar med produkter för cell- och vävnadsteknologi. Vitrolife-koncernens organisation består av moderbolaget Vitrolife AB (publ) och de fyra dotterbolagen Vitrolife Sweden AB (Göteborg, Sverige), Vitrolife, Inc. (Denver, Colorado, USA) och A-Life Ltd. (Edinburgh, Storbritannien) samt A-life, Inc. (Newport Beach, Kalifornien, USA). Koncernens verksamhet bedrivs på tre geografiska områden. · Europe/Middle East · The Americas · Rest of the World Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/13/20030813BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/13/20030813BIT00730/wkr0002.pdf

Show as PDF