Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife lanserar EmbryoGlue® - Ett genombrott inom IVF (provrörsbefruktning)

15:26 / 26 May 2003 Vitrolife Press release

Vitrolife lanserar EmbryoGlue® - Ett genombrott inom IVF (provrörsbefruktning) EmbryoGlue® är ett medium som tagits fram för att för att höja implantationsfrekvensen när embryon skall transfereras tillbaka till kvinnan efter provrörsbefruktning. De fysikaliska egenskaperna hos EmbryoGlue® liknar den naturliga miljön i livmodern och kan därför assistera embryot under implantationsprocessen. Effekten av EmbryoGlue® har jämförts med konventionella transfermedier i en prospektiv, randomiserad klinisk studie. Studien visade en statistiskt säkerställd ökning av implantationsfrekvens i den grupp som behandlades med EmbryoGlue®, jämfört med kontrollgruppen. Denna ökning motsvarar en behandlingsförbättring med 34 %. IVF-kliniker har i och med introduktionen av EmbryoGlue® en ny möjlighet att förbättra behandlingsresultatet genom att öka implantationsfrekvensen, det vill säga chansen att ett embryo fäster i livmodern och ger upphov till en graviditet. - En nyckelsubstans i EmbryoGlue® är hyaluronan, en kroppsegen substans som är rikligt förekommande i de kvinnliga reproduktionsorganen. Vitrolife använder hyaluronan som inte är utvunnet från människa eller djur, i linje med vår målsättning att tillhandahålla innovativa, banbrytande produkter med högsta kvalitet, säkerhet och effekt, säger Dr. Peter Svalander, forskningschef. Efter en provrörsbefruktning återförs vanligen ett till två embryon till livmodern med en teknik som kallas embryotransfer. En av de största utmaningarna vid IVF-behandling är att få embryot att implantera i livmodern, vilket är ett villkor för att graviditeten skall ta sin början. Risken för att embryot inte skall implantera kan självklart skapa stor oro och ångest hos IVF-patienter. Under 2002 introducerade Vitrolife sin produktserie "G-III SeriesTM- Closer to Nature", ett system av medier för IVF, i syfte att optimera odlingsmiljön för embryon. Även om stora framsteg gjorts när det gäller möjligheten att odla mänskliga embryon har tämligen lite forskning fokuserat på transfermedier och deras komposition - tills nu. Vitrolife har utvecklat EmbryoGlue® i nära samarbete med Dr. David K Gardner och hans forskargrupp vid Colorado Centre for Reproductive Medicine i USA, och har genom att visa betydelsen av transfermediet tagit ett ytterligare steg i ambitionen att förbättra IVF-behandling. - Jag är väldigt glad att vi nu har detta verktyg tillgängligt, säger professor Lars Hamberger, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg och styrelseledamot i Vitrolife. Vi kan nu ge patienterna en bättre chans att få sitt efterlängtade barn, och det ger oss samtidigt möjligheter att minska risken för flerbördsgraviditeter. Vitrolifes VD, Dr. Magnus Nilsson är mycket entusiastisk över EmbryoGlue®. - Globalt genomförs årligen cirka 500 000 IVF-behandlingar, och vi planerar att ha EmbryoGlue® tillgängligt för klinisk användning i början av juni. Med denna innovativa produkt har vi nu stora möjligheter att omdefiniera IVF-marknaden, till nytta för både patienter och kliniker. Göteborg 26 maj, 2003. Vitrolife AB (publ) För mer information, kontakta; t.f. VD Dr. Magnus Nilsson, Marknadsdirektör, Christer de Flon Tel: +46 708 22 80 00 Tel: +46 31 721 80 25 Mobil: +46 708 22 80 61 Mobil: +46 31 708 22 80 25 mnilsson@vitrolife.com cdeflon@vitrolife.com Vitrolife är en internationellt verksam biomedicinsk koncern som arbetar med produkter för cell- och vävnadsteknologi. Vitrolife-koncernens organisation består av moderbolaget Vitrolife AB (publ) och de fyra dotterbolagen Vitrolife Sweden AB (Göteborg, Sverige), Vitrolife, Inc. (Denver, Colorado, USA) och A-Life Ltd. (Edinburgh, Storbritannien) samt A-life, Inc. (Newport Beach, Kalifornien, USA). Koncernens verksamhet bedrivs på tre geografiska områden. · Europe/Middle East · North America · Rest of the World Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00470/wkr0002.pdf

Show as PDF