Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Ordinarie bolagsstämma i Vitrolife ab (publ) den 14 maj 2003

17:58 / 14 May 2003 Vitrolife Press release

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I VITROLIFE AB (PUBL) DEN 14 MAJ 2003 Utdelning Styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning godkändes. Styrelse Beslutades om omval av styrelseledamöterna Per Båtelson, Mark Dumenil, Claes Glassell, Lars Hamberger, Peter Svalander och Patrik Tigerschiöld. Vid det påföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande. Nedsättning av överkursfonden Beslutades om nedsättning av överkursfonden med 291.563.837 kronor, varav 35.346.719 kronor skall användas till förlusttäckning och 256.217.118 kronor skall överföras till bolagets fria egna kapital i enlighet med styrelsens förslag till beslut. Beslutet är villkorat av att tingsrättens tillstånd till överföringen till fritt eget kapital erhålles. Revisorer Beslutades om val av KPMG Bohlins AB med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor. Revisorn valdes för en mandatperiod om fyra år. Nominerings-, revisions-, och ersättningskommittéer Beslutades att nomineringskommitté, revisionskommitté och ersättningskommitté ej skulle utses. Styrelsen i Vitrolife AB (publ), 14 maj 2003 För ytterligare upplysningar: VD Magnus Nilsson, tel. +46 31 721 80 61 IR-ansvarig Margareta Fischer, tel. +46 31 721 80 13 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00920/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00920/wkr0002.pdf

Show as PDF