Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife får patent för ny cellfrysningsmetod

18:36 / 10 March 2003 Vitrolife Press release

VITROLIFE FÅR PATENT FÖR NY CELLFRYSNINGSMETOD Vitrolife forskare har erhållit U.S.A. patent för en ny frysförvaringsteknik för levande celler, kallad loop vitrifikation. Celler förvaras i ett glasliknande tillstånd utan bildning av iskristaller. Förutom signifikant bättre cellöverlevnad efter lagring vid låg temperatur (-196o C) och upptining är vitrifikationsmetoden väsentligt enklare att använda än befintliga frysmetoder som kräver speciell apparatur. Många kliniska behandlingsmetoder bygger på frysförvaring av biologiskt material t ex frysförvaring av spermier, ägg och embryon är kritiskt för behandling av ofrivillig barnlöshet. För nya framväxande cell och vävnadstekniker, baserade på t ex stamceller, är god cellöverlevnad efter nedfrysning en nödvändighet för framgång. Loop vitrifikation bygger på extremt snabb nedfrysning av biologiskt material (celler) genom användning av en mycket liten ögla och för ändamålet speciellt utvecklade lösningar (medier) framtagna av Dr. Katrina Forest och Dr. Michelle Lane. Denna nya teknik (U.S. Patent No. 6,500,608 "Method for Vitrification of Biological Cells") ger bättre resultat och överträffar befintliga metoder för frysförvaring av känsliga biologiska material. Uppfinningen utgörs av ett specialdesignat kit som innehåller nödvändiga material och lösningar som krävs för vitrifikationsnedfrysning. Marknadslansering planeras till 2004. Göteborg 10 mars 2003 Vitrolife AB (publ) För information, vänligen kontakta: VD Dr. Magnus Nilsson, tel +46 708 22 80 61 FoU chef Dr. Peter Svalander, tel +1-303-898-1949 www.vitrolife.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT01440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT01440/wkr0002.pdf

Show as PDF