Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Nedsättning av överkursfond

17:12 / 10 March 2003 Vitrolife Press release

Nedsättning av överkursfond I syfte att framledes underlätta möjligheten till vinstutdelning till aktieägarna har styrelsen idag beslutat föreslå ordinarie bolagsstämma den 14 maj 2003 att besluta om nedsättning av överkursfonden med 291,6 Mkr, varav 35,3 Mkr skall användas till förlusttäckning och 256,3 Mkr skall överföras till bolagets fria egna kapital. Fritt eget kapital i bolaget uppgår till -35,5 Mkr. Bolagets bundna egna kapital uppgår till 482,6 Mkr, varav 18,4 Mkr i aktiekapital och 464,2 Mkr i överkursfond. Efter nedsättningen kommer bolagets egna kapital att se ut som följer; aktiekapital 18,4 Mkr, överkursfond 172,6 Mkr och fritt eget kapital 256,3 Mkr. Överföringen till fritt eget kapital kan inte verkställas utan rättens tillstånd, vilket förväntas erhållas under augusti månad 2003. Göteborg den 10 mars 2003 Styrelsen, Vitrolife AB (publ) För information kontakta: t f VD Magnus Nilsson Tel: + 46 721 80 00 Mobil: + 46 708 22 80 61 Ekonomidirektör och IR ansvarig: Margareta Fischer Tel: + 46 31 721 80 00 Mobil + 46 708 22 80 13 www.vitrolife.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT01260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT01260/wkr0002.pdf

Show as PDF