Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolifes bokslutskommuniké 2002

19:16 / 19 February 2003 Vitrolife Press release

VITROLIFES BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 ·Nettoomsättningen uppgick till 103,3 MSEK (100,1). ·Kärnverksamhetens omsättning ökade med 17,1 % och uppgick till 75,2 MSEK (64,2) ·Bruttoresultatet ökade med 22,2 % och uppgick till 49,4 MSEK (40,4) ·Besparings- och omstruktureringsprogram belastade resultatet med 89 MSEK. ·Koncernens nettoresultat uppgick till -116,5 MSEK (-37,4), resultatet har påverkats med -69,4 MSEK i jämförelsestörande poster. ·Vitrolife avyttrade försäljningsrättigheterna till produkterna Ophthalin(TM) och Fermathron(TM) samt produktionsanläggningen I Edinburgh, Skottland. ·Vitrolife erhöll amerikanska FDA:s tillstånd för marknadsföring av nya cellodlingsmedier för provrörsbefruktning (GIII serien - Closer to Nature) baserade på rekombinant albumin och hyaluronan. Se bifogad bokslutskommuniké för 2002 Göteborg, 19 februari 2003. Vitrolife AB (Publ) För ytterligare information, kontakta: Verkställande direktören, Magnus Nilsson, tel +46 31 721 80 61, +46 708 22 80 61 e-post: mnilsson@vitrolife.com Ekonomichef och IR-ansvarig, Margareta Fischer, tel +46 031 721 80 13, +46 708 22 80 13 e-post: mfischer@vitrolife.com www.vitrolife.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT01330/wkr0001.doc Hela kommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT01330/wkr0002.pdf Hela kommunikén

Show as PDF