Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport Januari - September 2003 Vitrolife AB (publ)

10:40 / 22 October 2003 Vitrolife Press release

Delårsrapport Januari - September 2003 Vitrolife AB (publ) ·Koncernens nettoomsättning uppgick till 72,3 MSEK (85,5 MSEK, varav 28,5 MSEK hänförde sig till den under år 2002 avyttrade verksamheten) Bruttomarginalen förbättrades till 64 % (52%) och rörelseresultatet till 38,8 MSEK (-12,2). ·Kärnverksamhetens nettoomsättning ökade med 27 % och uppgick till 72,3 MSEK (57,0) trots US-dollarförsvagning. Bruttoresultatet förbättrades till 46,3 MSEK (29,5) en ökning med 56 %. Rörelseresultatet blev 3,7 MSEK (-26,6). ·Koncernens nettoresultat förbättrades och uppgick till 39,6 MSEK (-8,7). ·Dotterbolagen A-Life Ltd och A-Life Inc har avyttrats för 60 MSEK. ·Nedsättning av överkursfonden med 292 MSEK är genomförd. ·Resultat per aktie SEK 2,16 (-0,47). Koncernens omsättning och resultat Nettoomsättningen, vilken är helt hänförbar till kärnverksamheten, uppgick till 72,3 MSEK (85,5, varav 28,5 MSEK från den under år 2002 avyttrade verksamheten. I föregående års omsättning ingick affärsområdet Biosupportive Systems, vilket avyttrades i juli 2002). Det innebär en ökning med 27 % i relation till jämförbara enheter under motsvarande period föregående år, 72,3 MSEK (57,0). USD-kursen har fallit med ca 17 % och Vitrolifes försäljning sker till ca 40 % i USD. Den ökade omsättningen i kärnverksamheten samt nya effektivare produktionsmetoder bidrar till att bruttomarginalen för perioden ökat till 64 % (52 %). Bruttoresultatet för kärnverksamheten blev 46,3 MSEK (29,5) vilket är en förbättring med 56 %. Rörelseresultatet för kärnverksamheten blev 3,7 MSEK (-26,6). Bruttoresultatet i koncernen uppgick till 46,0 MSEK (44,7). Rörelseresultatet i koncernen blev 38,8 MSEK (-12,2), finansnettot 1,4 MSEK (3,5) och koncernens nettoresultat 39,6 MSEK (-8,7). För ytterligare information, kontakta; Dr. Magnus Nilsson, VD Tel: 031-721 80 00 Mobil: 0708-22 80 61 E-mail: mnilsson@vitrolife.com Margareta Fischer, Finans- och ekonomichef samt IR-ansvarig Tel: 031-721 80 00 Mobil: 0708-22 80 13 E-mail: mfischer@vitrolife.com Vitrolife AB (publ) Org nr 556354-3452 Mölndalsvägen 30 A 412 63 Göteborg ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00320/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF