Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Ny ekonomidirektör och IR-ansvarig i Vitrolife AB

18:01 / 20 January 2003 Vitrolife Press release

Ny ekonomidirektör och IR-ansvarig i Vitrolife AB Margareta Fischer som varit ekonomichef i Vitrolife Sweden AB sedan sommaren 2002 har tillträtt som ny ekonomidirektör och IR ansvarig i Vitrolife AB. Margareta som är fil kand. från Handelshögskolan i Göteborg har tidigare arbetat som ekonomichef i Fingerprint Cards AB och financial controller i DPC Scandinavia AB. Finanschef Stefan Jacobsson har på egen begäran lämnat Vitrolife för att övergå till annan verksamhet. Stefan Jacobsson har under förra året bland annat lett arbetet med avvecklingen av lågmarginalprodukterna och försäljningen av delar av verksamheten i Skottland. Han har också varit initiativtagare till den konsolidering av verksamheten som genomförts under senare tid. "Jag vill tacka Stefan för att framgångsrikt ha arbetat med avvecklingen av olika engagemang vilket varit en viktig del i Vitrolifes fokusering och som nu banar väg för bolagets fortsatta utveckling" säger styrelsens ordförande Patrik Tigerschiöld. Göteborg den 20 januari 2003 Vitrolife AB (publ) För information kontakta: Vitrolife: Ekonomidirektör och IR ansvarig: Margareta Fischer +46 31 721 8013 www.vitrolife.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT01040/wkr0002.pdf

Show as PDF