Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB

20:28 / 3 April 2002 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) Vid ordinarie bolagsstämma idag omvaldes ordinarie styrelseledamöterna Lars Hamberger, Patrik Tigerschiöld, Per Båtelson och Peter Svalander samt nyvaldes Claes Glassell och Mark Dumenil till ordinarie styrelseledamöter. Claes Glassell är verksam som President och COO för Cambrex Corporation i New Jersey, USA. Mark Dumenil är verksam som CEO på CMA Microdialysis AB i Solna. Varken Claes Glassell eller Mark Dumenil innehar några styrelseuppdrag utanför respektive arbetsgivarbolag. Den tidigare styrelseledamoten Mathias Uhlén hade avböjt omval. Vidare beslöts att ingen utdelning skulle lämnas avseende räkenskapsåret 2001. Göteborg den 3 april 2002 Vitrolife AB (publ) Styrelsen För information kontakta: Vitrolife: Verkställande direktör, Peter Svalander, tel +46-31-721 80 01 Finanschef och IR-ansvarig, Stefan Jacobsson, tel +46-31-721 80 10 www.vitrolife.com Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife avser att ytterligare utöka Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag mer än 90 anställda och har försäljning i över 80 länder. Omsättningen har ökat stadigt under de senaste fem åren och uppgick för räkenskapsåret 2001 till drygt 100 miljoner kronor. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/03/20020403BIT01210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/03/20020403BIT01210/wkr0002.pdf

Show as PDF