Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Ny styrelseordförande i Vitrolife AB (publ)

11:38 / 4 April 2002 Vitrolife Press release

Ny styrelseordförande i Vitrolife AB (publ) Vid konstituerande styrelsemöte efter den ordinarie bolagsstämman igår utsågs till ny styrelseordförande Patrik Tigerschiöld. Den tidigare ordföranden Professor Lars Hamberger kommer även fortsättningsvis att verka i bolaget som ordinarie styrelseledamot med speciell inriktning på forsknings- och utvecklingsfrågor inom embryonal stamcellsteknologi. Göteborg den 4 april 2002 Vitrolife AB (publ) Styrelsen För information kontakta: Vitrolife: Verkställande direktör, Peter Svalander, tel +46-31-721 80 01 Finanschef och IR-ansvarig, Stefan Jacobsson, tel +46-31-721 80 10 www.vitrolife.com Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife avser att ytterligare utöka Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag mer än 90 anställda och har försäljning i över 80 länder. Omsättningen har ökat stadigt under de senaste fem åren och uppgick för räkenskapsåret 2001 till drygt 100 miljoner kronor. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/04/20020404BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/04/20020404BIT00210/wkr0002.pdf

Show as PDF