Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife får marknadsgodkännande för nytt kit för by-passkirurgi

12:42 / 28 January 2002 Vitrolife Press release

Vitrolife får marknadsgodkännande för nytt kit för by-passkirurgi Vitrolife Vascular Preservation Kittm, utvecklat för säker och konsistent hantering av blodkärl i samband med by-pass-kirurgi, har erhållit CE-märkning. Varje år utförs cirka 800 by-passoperationer per miljoner invånare i den industrialiserade delen av världen för behandling av ischemisk hjärtsjukdom. Detta innebär ungefär en miljon operationer årligen i världen. För by-passoperation används vanligtvis blodkärl från patientens ben eller arm. Blodkärlen spolas igenom och förvaras i en lösning innan de sätts in för att leda blodet förbi förkalkade hjärtartärer. Insidan av blodkärl är klädda med endotelceller, vilka har en betydande roll för kärlets funktion. Idag använder många kliniker natriumkloridlösning (koksalt) för genomspolning och förvaring av blodkärl, trots att många vetenskapliga studier visat att skador snabbt uppstår på endotelet när ett kärl exponeras för koksalt, vilket kan äventyra det långsiktiga resultatet av operationen. Vitrolife Vascular Preservation Kittm är försteriliserat och avsett för engångsbruk. Det innehåller alla nödvändiga tillbehör för att säkerställa en säker och konsistent hantering av blodkärl under by- passoperation. Huvudkomponenten är Perfadex®, Vitrolifes egen vävnads- och organförvaringslösning. Vetenskapliga studier har visat att Perfadex® kan minska risken för tidiga endotelskador, som cellsvullnad och förlust av förmåga till kärlrelaxation. Förutom Perfadex® innehåller kitet nödvändiga tillsatser, samt utrustning för spolning och hantering av blodkärl. Vitrolife Vascular Preservation Kittm blir tillgängligt på den europeiska marknaden under februari. "Betydelsen av optimerade lösningar för att spola igenom blodkärl har tidigare förbisetts, men publicerade vetenskapliga data indikerar att dagens användning av koksaltlösning är skadligt för blodkärlen. Vitrolife Vascular Preservation Kittm säkerställer ett säkert, effektivt och enkelt sätt att hantera blodkärlen under operation", säger Dr. Magnus Nilsson, affärsområdeschef, Vitrolife Transplantation Systems. "Vitrolife Vascular Preservation Kittm har utvecklats i nära samarbete med forskare, läkare och sjuksköterskor på thoraxkliniker. Detta borgar för kitets användarvänliga design för optimal hantering av blodkärlen. Kitet är det första på marknaden för hantering av blodkärl och vi är övertygade om att produkten uppfyller ett stort behov", säger Christer de Flon, marknadschef, Vitrolife. "Vår nya produkt är en del i en serie produktlanseringar som manifesterar Vitrolifes målsättning att utveckla säkra och optimerade lösningar och system för förvaring och hantering av celler, vävnader och organ", säger Dr. Peter Svalander, VD, Vitrolife. Göteborg den 28 januari 2002 Vitrolife Aktiebolag (publ) För information kontakta: Vitrolife: Verkställande direktör, Peter Svalander, tel +46-31-721 80 01 Finansdirektör och IR-ansvarig, Stefan Jacobsson, tel +46-31-721 80 10 www.vitrolife.com Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife avser att ytterligare utöka Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag mer än 90 anställda och har försäljning i över 80 länder. Omsättningen har under de senaste fem åren ökat med i genomsnitt cirka 33 procent per år och uppgick för räkenskapsåret 2000 till drygt 82 miljoner kronor. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/28/20020128BIT00450/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/28/20020128BIT00450/bit0001.pdf

Show as PDF