Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ) investerar i Cell Therapeutics Scandinavia AB

17:54 / 12 September 2001 Vitrolife Press release

VITROLIFE AB (PUBL) INVESTERAR I CELL THERAPEUTICS SCANDINAVIA AB Vitrolife har i samband med en nyemission förvärvat 10,7 % i Cell Therapeutics. InnovationsKapital och A+ Science Invest AB har samtidigt investerat i Cell Therapeutics. Investeringen säkrar genomförandet av Cell Therapeutics forskningsprogram, uppbyggandet av en patentportfölj samt etableringen av organisation och laboratorier. Vitrolife har tidigare ingått ett forsknings- och samarbetsavtal med Göteborgsföretaget Cell Therapeutics med anknytning till Göteborgs- och Uppsala universitet samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Cell Therapeutics kärnkompetens innefattar alla områden i FoU-kedjan från framtagning av stamceller till klinisk tillämpning. Professorerna Christer Betsholtz, Peter Eriksson och Anders Lindahl bidrar med unik pre-klinisk och klinisk cellterapi-expertis. Professor Sven Enerbäcks forskning fokuserar på att utveckla ny stamcellsbaserad behandling av bl a hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Universitetslektor Henrik Sembs forskargrupp arbetar med modeller för användning av stamceller vid behandling av diabetes. Vitrolife kommer att leverera medier till Cell Therapeutics stamcellsforskning och senare med ensamrätt kommersialisera medier utvecklade för klinisk odling av stamceller och vävnader. Göteborg, 12 september, 2001. Vitrolife AB (publ) För information kontakta: Vitrolife: Verkställande direktör Peter Svalander, tel +46-31-721 80 01 Finansdirektör Stefan Jacobsson, tel +46-31-721 80 10 www.vitrolife.com Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife utökar Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag mer än 90 anställda och har försäljning i över 80 länder. Omsättningen har under de senaste fem åren ökat med i genomsnitt cirka 33 procent per år och uppgick för räkenskapsåret 2000 till drygt 82 miljoner kronor. Vitrolifeaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/12/20010912BIT00750/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/12/20010912BIT00750/bit0001.pdf

Show as PDF