Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife introducerar världsmarknadens säkraste odlingslösningar för provrörsbefruktning

15:34 / 29 June 2001 Vitrolife Press release

VITROLIFE INTRODUCERAR VÄRLDSMARKNADENS SÄKRASTE ODLINGSLÖSNINGAR FÖR PROVRÖRSBEFRUKTNING Vitrolife introducerar nu världsmarknadens säkraste odlingslösningar för provrörsbefruktning innehållande rekombinant albumin. Introduktionen sker vid en av årets största kongresser inom provrörsbefruktning (ESHRE - European Society for Human Reproduction and Embryology) som hålls i Lausanne, Schweiz, den 1-4 juli 2001. Albumin är ett blodprotein som finns i de flesta cellodlingsmedier för att skapa en optimal tillväxtmiljö för mänskliga celler utanför kroppen. Hittills har man varit tvungen att använda albumin från blodgivare, vilket resulterar i varierande mediumkvalitet och därmed varierande framgång i samband med medicinsk behandling. Blodalbumin kan också innebära en liten risk för överföring av smitta. Genom att använda rekombinant albumin, som framställs på bioteknisk väg, behöver man inte använda substanser från andra människors blod. Marknaden för medieprodukter för infertilitetsbehandling beräknas uppgå till ca 1 miljard kronor. - "Det är oerhört glädjande både som forskare och läkare, att man med bioteknik kan få fram en renare och säkrare behandling, inte minst mot bakgrund av problemen kring HIV och Creutzfeldt-Jacobs sjukdom den senaste tiden. Dessutom pekar våra studieresultat på att cellodlingsmedier innehållande rekombinant albumin kan vara ännu effektivare då vi redan sett mycket höga graviditetstal." säger professor Lars Hamberger, styrelseordförande i Vitrolife AB. - "Att ge fler barnlösa par möjligheten att bli föräldrar genom provrörsbefruktning och dessutom erbjuda högsta möjliga säkerhet och effektivitet är precis vad jag drömde om som laboratoriechef i början på 90-talet. Jag är stolt över att Vitrolife är först i världen med detta genombrott", säger Dr Peter Svalander, VD för Vitrolife AB och affärsområdeschef för Fertility Systems. - "Vi är övertygade om att helt definierade odlingsmedier kommer att ersätta konventionella medier inom en snar framtid. De smittorisker som är förenade med att använda extrakt från människa och djur i samband med medicinsk behandling kommer knappast att accepteras i framtiden, varken av patienter eller myndigheter. När klinikerna blivit medvetna om att de nya medierna givit upp mot 55 % graviditetsfrekvens kommer deras ambition att erbjuda bästa möjliga behandling troligen leda till en hög efterfrågan för säkra och effektiva odlingsmedier" säger Christer de Flon, marknadsdirektör i Vitrolife AB. Göteborg den 29 juni 2001 Vitrolife Aktiebolag (publ) För information kontakta: Vitrolife: verkställande direktör Peter Svalander, tel +46-31-721 80 01 Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife avser att ytterligare utöka Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag mer än 80 anställda och har försäljning i över 70 länder. Omsättningen har under de senaste fem åren ökat med i genomsnitt cirka 33 procent per år och uppgick för räkenskapsåret 2000 till drygt 82 miljoner kronor. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/29/20010629BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/29/20010629BIT00920/bit0001.pdf

Show as PDF