Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife ingår forsknings- och samarbetsavtal med världsledande stamcellsforskare

16:32 / 25 June 2001 Vitrolife Press release

VITROLIFE INGåR FORSKNINGS- OCH SAMARBETSAVTAL MED VÄRLDSLEDANDE STAMCELLSFORSKARE Vitrolife har ingått ett forsknings- och samarbetsavtal med världsledande stamcellsforskare i det nybildade Göteborgsföretaget Cell Therapeutics AB med anknytning till Göteborgs- och Uppsala universitet. Vitrolife kommer initialt att leverera medier till Cell Therapeutics stamcellsforskning och senare med ensamrätt kommersialisera medier för klinisk odling av stamceller och vävnader. Cell Therapeutics kärnkompetens innefattar alla områden i FoU-kedjan från framtagning av stamceller från embryon, foster eller patienten själv till klinisk tillämpning. Professorerna Christer Betsholtz, Peter Eriksson och Anders Lindahl bidrar med unik pre-klinisk och klinisk cellterapi-expertis. Professor Sven Enerbäcks forskning fokuserar på att utveckla ny stamcellsbaserad behandling av bl a hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Universitetslektor Henrik Sembs forskargrupp arbetar med djurmodeller för användning av stamceller vid behandling av diabetes. Avtalet täcker forskning och produktutveckling inom terapier för stora folksjukdomar som diabetes, hjärtinfarkt och neurodegenerativa sjukdomar t ex Alzheimer och Parkinson. Vitrolife kommer att vara minoritetsägare i Cell Therapeutics. "Avtalet är av stor strategisk betydelse för Cell Therapeutics som härigenom säkrar utveckling och produktion av högkvalitativa odlingsmedier för humant bruk, något som är centralt för det nya bolagets verksamhet", säger professor Anders Vedin, styrelseordförande i Cell Therapeutics AB. "Ett av Vitrolifes mest spännande framtidsområden är medier för stamcellsodling. Det är mycket glädjande att forskare med stort internationellt genomslag har valt just Vitrolife som samarbetspartner, säger Dr. Peter Svalander, VD för Vitrolife AB. "Stamcellsbaserad bioteknologi kräver de mest avancerade medierna som går att tillverka avseende funktion, säkerhet och kvalitet, vilket Vitrolife fokuserar särskilt på. Det är speciellt roligt att vi nu får använda vår kompetens inom ett av de mest intressanta områdena inom dagens biomedicin", säger Dr. Johan Hyllner, Affärsområdeschef för Cell Therapy and Tissue Engineering Systems inom Vitrolife. Göteborg den 25 juni 2001 Vitrolife Aktiebolag (publ) För information kontakta: Vitrolife: verkställande direktör Peter Svalander, tel +46-31-721 80 01 Cell Therapeutics: styrelseledamot professor Anders Lindahl, tel +46-708- 10 46 86 Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife avser att ytterligare utöka Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag mer än 80 anställda och har försäljning i över 70 länder. Omsättningen har under de senaste fem åren ökat med i genomsnitt cirka 33 procent per år och uppgick för räkenskapsåret 2000 till drygt 82 miljoner kronor. Vitrolife aktien kommer att noteras på Stockholmsbörsens O-lista från och med tisdagen den 26 juni 2001. Cell Therapeutics Cell Therapeutics affärsidé är att med nya metoder minska förlust av mänskligt liv, undvika onödigt lidande samt att förbättra livskvaliteten vid svåra sjukdomstillstånd med hjälp av stamcellsbaserade teknologier. Cell Therapeutics verkar inom sjukdomsområden som omfattar några av de största och mest invalidiserande folksjukdomarna, t ex diabetes, Parkinsons sjukdom och artros (ledförslitning). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/25/20010625BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/25/20010625BIT00780/bit0001.pdf

Show as PDF