Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Perfadex® - Vitrolifes organtransplantationslösning godkänd av amerikanska Food and Drug Administration (FDA)

14:52 / 16 March 2001 Vitrolife Press release

Perfadex® - Vitrolifes organtransplantationslösning godkänd av amerikanska Food and Drug Administration (FDA) Den amerikanska myndigheten FDA har godkänt Perfadex® för användning vid lungtransplantation. Perfadex®, som marknadsförs av Vitrolife, används för perfusion och förvaring av organ i samband med transplantation. Jämförande studier från München, Hannover och Toronto har visat att man med hjälp av Perfadex® kan förbättra tidig lungfunktion efter transplantation och därmed korta tiden för patienten på intensivvårdsavdelningen. Resultaten visade också att risken för allvarliga funktionsstörningar på den transplanterade lungan minskades signifikant i jämförelse med gängse standardbehandling. Varje år utförs runt 2000 lungtransplantationer i världen, varav USA står för cirka hälften. Perfadex® används idag vid ett flertal europeiska länder t ex Sverige, Storbritannien, Tyskland och Spanien, samt i Kanada och vid kliniker i Sydamerika. - FDA-godkännandet av Perfadex® i USA innebär ett genombrott för Vitrolifes transplantationsmedier. Perfadex® introduktion på många av de stora thoraxkirurgiska klinikerna i USA är dessutom en styrka inför de kommande årens lanseringar av nyutvecklade produkter på den viktiga amerikanska marknaden, säger Dr. Magnus Nilsson, vice VD och affärsområdeschef för Vitrolife Transplantation Systems. Vidareutveckling och forskning kring Perfadex® och nya produkter för tillämpningar inom thoraxkirurgi sker inom ramen för ett forskningssamarbetsavtal mellan Vitrolife och Prof. Stig Steen vid Lunds Universitetssjukhus. - Vitrolifes forskningssatsningar inom organtransplantationsområdet har givit resultat. FDA-godkännandet av Perfadex® innebär ett stort steg framåt för bolagets kommersiella möjligheter på den amerikanska marknaden, säger Dr. Peter Svalander, VD för Vitrolife. För ytterligare information: Peter Svalander, VD och Koncernchef Stefan Jacobsson, Finans- och informationschef 031 721 8001 eller 0708 228001 031 721 8010 eller 0708 22 80 10 e-mail: psvalander@vitrolife.com e-mail: sjacobsson@vitrolife.com Se även www.newsonline.se/vitrolife Vitrolife är Sveriges ledande bioteknikbolag inom utveckling, produktion och försäljning av näringslösningar för provrörsbefruktning, cellterapi och organtransplantation. Vitrolife marknadsför sina produkter i över 65 länder och är världsledande inom området provrörsbefruktning (IVF). För ytterligare information www.vitrolife.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/16/20010316BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/16/20010316BIT00720/bit0001.pdf

Show as PDF