Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolifes delårsrapport, januari - september 2001

15:20 / 24 October 2001 Vitrolife Press release

VITROLIFES DELÅRSRAPPORT, JANUARI - SEPTEMBER 2001 · Avtal har tecknats med Millenium Biologixs Inc. i Ontario, Canada, angående utveckling och testning av medier för human tissue engineering, i första hand för brosk- och benvävnad. · Förvärv av 10,7% i Cell Therapeutics Scandinavia AB i Göteborg, som arbetar med stamcellsbaserad bioteknologi särskilt utveckling av embryonala stamcellslinjer. · Framgångsrik lansering av Perfadex® för lungtransplantation i Sydeuropa. · Affärsområde Fertility Systems uppvisar stark tillväxt i Asien. · Produktionsanläggningsprojektet i Denver, Colorado, USA löper enligt plan. · Biokompatibilitetsstudie för tvärbunden hyaluronsyra framgångsrikt genomförd. · Rörelseresultatet uppgick under perioden till --36,2 MSEK (-16,8 MSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -52,4 % (-27,6 %). · Nettoomsättningen uppgick till 69,1 MSEK (61,0 MSEK) vilket motsvarar en ökning på 13,2 % (39,4 %). Se bifogad delårsrapport. Göteborg den 24 oktober 2001 Vitrolife Aktiebolag (publ) För information kontakta: Vitrolife: Verkställande direktör Peter Svalander, tel +46-31-721 80 01 Finansdirektör Stefan Jacobsson, tel +46-31-721 80 10 Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife avser att ytterligare utöka Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag mer än 90 anställda och har försäljning i över 80 länder. Omsättningen har under de senaste fem åren ökat med i genomsnitt cirka 33 procent per år och uppgick för räkenskapsåret 2000 till drygt 82 miljoner kronor. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00980/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00980/bit0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF