Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife och pharmadule tecknar avtal om ny anläggning värd 50 miljoner

11:10 / 8 January 2001 Vitrolife Press release

VITROLIFE OCH PHARMADULE TECKNAR AVTAL OM NY ANLÄGGNING VÄRD 50 MILJONER Det svenska bioteknikföretaget Vitrolife AB och Pharmadule AB har skrivit ett avtal som innebär att Pharmadule ska leverera en anläggning för produktion av näringslösningar för provrörsbefruktning (IVF). Den färdiga anläggningen kommer att ligga i Denver, Colorado, men all design och tillverkning av fabriken kommer att göras i Sverige. Vitrolife, en av världens ledande leverantörer av medier för provrörsbefruktning, har anlitat Pharmadule för att leverera en högteknologisk modulär anläggning för sterila läkemedel. Värdet av anläggningen är ca 50 Mkr. Enligt planerna ska anläggningen vara igång i början av 2002. - Detta utgör en viktig milstolpe i vår tillverkningsstrategi. Syftet är att eliminera flaskhalsarna i vår tillverkningsprocess och öka våra marknadsandelar i USA och Asien/Stillahavsområdet, säger Peter Svalander, VD för Vitrolife. Anläggningen ska ligga i Denver, Colorado, USA, i anslutning till Vitrolifes forskningscenter. Anläggningen kommer att konstrueras och byggas i Sverige av Pharmadule i enlighet med de krav som ställs av amerikanska FDA (Food and Drug Administration). All processutrustning ska installeras, testas och GMP-certifieras (Good Manufacturing Practice) i Sverige före leverans. Därigenom säkerställs en snabb och problemfri start hos Vitrolife i Denver. - Avtalet med Vitrolife utgör ytterligare ett erkännande av den avancerade teknologi som Pharmadule har utvecklat, samtidigt som det förstärker företagets ställning som ledande på marknaden för högteknologiska modulanläggningar och laboratorier för läkemedels- och bioteknikindustrin, säger Tomas Wängberg, VD för Pharmadule. Detta är vår fjärde sterilproduktionsanläggning för den amerikanska marknaden under en 18 månadersperiod, vilket ytterligare stärker vår position på denna marknad. Vitrolife kommer primärt att leverera produkter till marknaderna i Nord- och Sydamerika, samt Asien/Stillahavsområdet från anläggningen i Denver. Asien/Stillahavsområdet är den snabbast växande marknaden för IVF- produkter och Vitrolife bygger för närvarande upp sin närvaro på denna marknad genom strategiska allianser. Tillsammans med den nya teknisk avancerade anläggningen kommer den ökade marknadsnärvaron att göra Vitrolife till marknadsledande i regionen. För ytterligare information Vitrolife: Pharmadule: Peter Svalander, VD, Vitrolife Tomas Wängberg, VD, Pharmadule + 46 31 721 8001 or + 46 708 + 46 512 32444 or + 46 705 22 80 01 942444 e-mail: e-mail: psvalander@vitrolife.com tomas.wangberg@pharmadule.se Urban Paulsson, Hans Sundin, General Manager, Informationschef BA Pharma + 46 31 721 8015 or + 46 70 + 46 8 588 99 887 + 46 706 671 84 84 909804 e-mail: e-mail: upaulsson@vitrolife.com hans.sundin@pharmadule.se Vitrolife är Sveriges ledande bioteknikbolag inom utveckling, produktion och försäljning av näringslösningar för provrörsbefruktning, cellterapi och organtransplantation. Vitrolife marknadsför sina produkter i över 65 länder och är världsledande inom området provrörsbefruktning (IVF). För ytterligare information www.vitrolife.com Introduktion, Pharmadule / Emtunga Våren år 2000 förvärvade Industrial Development & Investment (IDI) majoritetsposten i Pharmadule AB i avsikt att slå samman företaget med Emtunga International AB. IDI är sedan 1998 majoritetsägare av Emtunga International AB, som har tillverkat moduler åt Pharmadule sedan 1986. De två företagen arbetar som en organisation sedan september 2000 och med gemensamma insatser kommer de att stärka och integrera sina verksamheter världen över. Det fusionerade bolaget Pharmadule/Emtunga är ledande på marknaden för modulanläggningar till läkemedels-, bioteknik-, offshore- och telekomindustrierna. Idag har 35 anläggningar levererats till läkemedels- och bioteknikindustrin, över 100 projekt till olje- och gasindustrin och flera tusen basstationer för mobiltelefoni världen över. Koncernchef och VD för båda företagen är Tomas Wängberg, som kommer att kvarstå i de befattningarna även efter den formella sammanslagningen. Det nya bolaget är organiserat i tre affärsområden: BA Pharma i Nacka @stockholm och Emtunga, Sverige BA Oil & Gas i Emtunga och Göteborg, Sverige BA Technical i Emtunga, Sverige. Bolaget har tillverkningsanläggningar i Emtunga och Göteborg @ sälj- och representationskontor i Seattle och Houston, USA @ Shanghai, Kina @ Moskva, Ryssland @Tokyo, Japan @Stavanger, Norge Nyckelsiffror för Pharmadule/Emtunga: Antal anställda i Nacka, Emtunga och Göteborg: 300 Omsättning år 2000 (prognos för koncernen): 500 Mkr Besök hemsidorna: www.pharmadule.comför information om BA Pharma www.emtunga.se för information om BA Oil & Gas och BA Telecom www.idiab.se för information om IDI ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/08/20010108BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/08/20010108BIT00280/bit0002.pdf

Show as PDF