Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife genomför riktad nyemission om 70 miljoner kronor

12:58 / 2 November 2000 Vitrolife Press release

VITROLIFE GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OM 70 MILJONER KRONOR Vitrolife, ledande leverantör av innovativa produkter och system för cell- och vävnadsteknologi, har, med Enskilda Securities som rådgivare, genomfört en riktad nyemission om 70 miljoner kronor. Emissionen har tecknats av institutionella investerare och av Ernesto Bertarelli, koncernchef i Serono AS, ett av världens ledande företag inom området reproduktionsbehandling. - Vi är mycket glada över att Vitrolife tillförts ytterligare kapital för investeringar i produktionskapacitet, IT-infrastruktur och FoU i syfte att möta den ökade efterfrågan på Vitrolifes produkter internationellt, säger Peter Svalander, VD och Koncernchef för Vitrolife. Vitrolife planerar att ansöka om notering på OM Stockholmsbörsen under våren 2001. För ytterligare information: Peter Svalander, VD och Koncernchef 031 721 8001 eller 0708 228001, eller e-mail: psvalander@vitrolife.com Professor Lars Hamberger, Styrelsens ordförande 031 721 8027 eller 0708 228027 e-mail: lhamberger@vitrolife.com Se även www.newsonline.se/vitrolife Vitrolife är Sveriges ledande bioteknikbolag inom utveckling, produktion och försäljning av näringslösningar för provrörsbefruktning, cellterapi och organtransplantation. Vitrolife marknadsför sina produkter i över 65 länder och är världsledande inom området provrörsbefruktning (IVF). För ytterligare information www.vitrolife.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/02/20001102BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/02/20001102BIT00610/bit0002.pdf

Show as PDF