Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) har slutfört det italienska förvärvet vilket offentliggjordes den 26 januari 2022

14:30 / 1 March 2022 Swedencare Press release

Swedencare AB (publ) har idag tillträtt samtliga aktier i Innovet som förvärvades den 26 januari 2022. Innovet är ett av Italiens ledande och mest lönsamma kosttillskottsbolag inriktade på veterinärsegmentet. Köpeskillingen om totalt cirka 534 miljoner SEK (50 miljoner EURO) erläggs genom en kontantlikvid om cirka 457 miljoner SEK (42,5 miljoner EURO) och en apportemission om 606 799 aktier i Swedencare, cirka 77 miljoner SEK (7,5 miljoner EURO).

För mer information om den förvärvade verksamheten, vänligen se pressmeddelandet från 26 januari 2022 då förvärvet tillkännagavs samt presentation på bolagets hemsida www.swedencare.se.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/