Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) har slutfört det amerikanska förvärvet vilket offentliggjordes den 26 januari 2022

13:00 / 1 February 2022 Swedencare Press release

Swedencare AB (publ) har idag tillträtt samtliga aktier i NaturVet som förvärvades den 26 januari 2022. NaturVet är ett av USA:s största och mest lönsamma bolag inom premiumsegmentet av kosttillskott för husdjursmarknaden. Köpeskillingen om totalt cirka 4 148 miljoner SEK erläggs genom en kontantlikvid om cirka 3 708 miljoner SEK och en apportemission om 3 854 978 nya aktier i Swedencare, vilket motsvarar cirka 440 miljoner SEK. En villkorsbaserad köpeskilling (earn-out) om maximalt cirka 255 miljoner SEK kan komma att utgå genom kontant betalning om vissa villkor uppfylls per den 30 juni 2022.

För mer information om den förvärvade verksamheten, vänligen se det separata pressmeddelandet från den 26 januari 2022 då förvärvet offentliggjordes samt bolagspresentationen som offentliggjorts på Swedencares hemsida www.swedencare.se

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/