Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) förvärvar det ledande amerikanska pet supplement bolaget NaturVet

17:32 / 26 January 2022 Swedencare Press release

Swedencare AB (publ) (”Swedencare”) förvärvar det amerikanska bolaget NaturVet, ett av USA:s största och mest lönsamma bolag inom premiumsegmentet av kosttillskott för husdjursmarknaden. Köpeskillingen om totalt till cirka 4 148 miljoner SEK erläggs genom en kontantlikvid om cirka 3 708 miljoner SEK och en apportemission om totalt 3 854 978 aktier i Swedencare, cirka 440 miljoner SEK vid tillträdet, vilket väntas ske den 1 februari 2022 efter erforderlig prövning av berörd konkurrensmyndighet. En villkorsbaserad köpeskilling (earn-out) om maximalt cirka 255 miljoner SEK kan komma att utgå om vissa villkor uppfylls per den 30 juni 2022, denna del av köpeskillingen regleras kontant. Genom förvärvet får Swedencare en mycket stark ställning inom premiumprodukter på den amerikanska husdjursmarknaden samtidigt som NaturVets produkter successivt kan erbjudas inom Swedencares globala distributionsnät.

Om NaturVet

NaturVet (Garmon Corp.), som grundades 1994 av ägaren och VD Scott Garmon, har en egenutvecklad portfölj av premiumprodukter inom ett tjugotal kategorier vilka tillverkas i bolagets egen produktionsanläggning i Kalifornien. Produkterna marknadsförs mot framförallt retail-segmentet med cirka 15 000 petshops och på de stora online-plattformarna som chewy.com och Amazon.

NaturVets produkter rankas som #1 bland kosttillskotten hos fyra av USA:s fem största petshop-kedjor. Produktportföljen återfinns inom bland annat kategorier som leder, matsmältning, och allergier. Bolaget ligger långt framme vad gäller produktutveckling och har en snabb process för att omsätta idéer till att lansera produkter. Under 2022 lanseras bland annat en helt ny produktserie med superfoods inriktad mot millenials som skaffat sitt första husdjur.

Bolagets produktionsanläggning, håller mycket hög standard både vad gäller kvalitet och effektivitet samtidigt som den klarar de flesta distributionsformer som exempelvis pulver, vätska, chews och soft chews.

NaturVet omsatte 48,4 miljoner USD under 2020 med ett justerat EBITDA om 15,3 miljoner USD (31,7%). Motsvarande siffror för tolvmånadersperioden oktober 2020 – september 2021 är en omsättning om 60,6 miljoner USD respektive ett justerat EBITDA om 18,9 miljoner USD (31,1%). Det preliminära, ej reviderade, bokslutet för räkenskapsår 2021 visar en omsättning om 63,9 miljoner USD respektive ett justerat EBITDA om 20,9 miljoner USD (32,7%).

Köpeskillingen om 447,5 miljoner USD, på skuld- och kassafri basis, (cirka 4 148 miljoner SEK) motsvarar 21,4 gånger bolagets justerade preliminära EBITDA-resultat under 2021. Vid full utbetalning av tilläggsköpeskillingen (27,5 miljoner USD) motsvarar den totala köpeskillingen 22,7 gånger bolagets justerade preliminära EBITDA-resultat under 2021.

Scott Garmon kommer att fortsätta att leda bolaget tillsammans med sin erfarna ledningsgrupp. Garmons blir även en av Swedencares större aktieägare.

”NaturVet är en drömpartner och förvärvet innebär att vi nu tar ett mycket stort steg mot målet att bli en ledande global djurhälsokoncern inom kosttillskott och dermatologiska premiumprodukter till husdjur och sällskapshästar. Genom förvärvet får vi en bred, välkänd och uppskattad produktportfölj, en högklassig produktsanläggning som kan anses ledande inom soft chews och en fantastisk kundtäckning i USA då vi till våra cirka 15 000 veterinärkliniker nu lägger lika många pet-shops samtidigt som vi ökar vår online-andel väsentligt. Scott Garmon och hans mycket erfarna ledningsteam tillsammans med våra entreprenöriella ledningsteam i dotterbolagen i USA och Europa borgar för en fortsatt spännande utveckling. Vi har identifierat ett flertal mycket intressanta synergiprojekt som kommer att ytterligare höja vår tillväxttakt.” säger Håkan Lagerberg, CEO Swedencare.

“I am excited about our transaction with Swedencare as it will enhance our ability to introduce new categories from the Swedencare Group offerings and continue to grow our industry leading products like ArthriSoothe, Quiet Moments, GrassSaver, and No Scoot. NaturVet will also be completing our third soft chew line, increasing production capacity by 100%, thus allowing us to lead the industry with our 98% fill rate.” säger Scott Garmon.

Koncernen

Koncernen, så som den ser ut efter förvärven, hade för tolvmånadersperioden oktober 2020 – september 2021 (pro forma) en omsättning om cirka 1 611 miljoner SEK med ett justerat EBITDA-resultat på cirka 461 miljoner SEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 29%.

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till Swedencares hemsida www.swedencare.se. För mer information om NaturVet, se bolagets hemsida www.naturvet.com

Finansiering

Styrelsen i Swedencare har beslutat sondera möjligheterna för en riktad nyemission till svenska och internationella investerare vilket, tillsammans med en förvärvskredit avses finansiera kontantdelen av förvärvsköpeskillingen. Utfallet kommer att offentliggöras innan börsens öppning den 27 januari 2022. För mer information, se separata pressmeddelande.

Säljarna av NaturVet har ingått en sedvanlig lock-up med Bolaget om 12 månader för 3/3 av aktierna, 24 månader för 2/3 av aktierna, och 36 månader för 1/3 av aktierna efter fullföljandet av Nyemissionen.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB har bistått Swedencare med rådgivning i transaktionen.

Presentation av förvärv

En presentation av förvärven hålls 27 januari kl. 11:00 CET och går att följa via live webinar. Presentationen sker på engelska, ingen föranmälan krävs.

Webinariet nås genom denna länk:

https://swedencare.webinargeek.com/swedencare-investor-relations-presentation/join/jaf2uvq8

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/