Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) förvärvar det italienska pet healthcare-bolaget Innovet

17:31 / 26 January 2022 Swedencare Press release

Swedencare AB (publ) (”Swedencare”) förvärvar det italienska bolaget Innovet, ett av Italiens ledande och mest lönsamma kosttillskottsbolag inriktade på veterinärsegmentet. Köpeskillingen om totalt till cirka 525 miljoner SEK erläggs genom en kontantlikvid om cirka 446 miljoner SEK och en apportemission om totalt 606 799 aktier i Swedencare, cirka 79 miljoner SEK vid tillträdet, vilket väntas ske snarast efter erforderlig myndighetsprövning. Genom förvärvet får Swedencare en stark ställning inom kosttillskott på den italienska husdjursmarknaden samtidigt som Innovets internationalisering får ökade resurser genom Swedencares globala distributionsnät.

Om Innovet

Innovet, som grundades 1996 av ägaren familjen della Valle, har en egenutvecklad och patentskyddad portfölj av vetenskapligt baserade produkter inom ett flertal kategorier. Produkterna marknadsförs primärt mot det italienska veterinär-segmentet, online och internationellt. Marknadsandelen i Italien beräknas till cirka 2,5%.

Innovets produkter återfinns inom bland annat kategorier som leder, dermatologi och smärtlindring. Bolagets produktutveckling baseras till stor del på vetenskapliga studier kring replikering av kroppens naturliga försvarsmekanismer.

Innovet omsatte 12,6 miljoner Euro (128,8 MSEK) under tolvmånadersperioden oktober 2020 – september 2021 med ett justerat EBITDA om 4,5 miljoner Euro (45,7 MSEK) (35,4%).

Köpeskillingen om 50 miljoner Euro, på skuld- och kassafri basis, (cirka 525 miljoner SEK) motsvarar 11,2 gånger bolagets justerade EBITDA-resultat under tolvmånadersperioden oktober 2020 – september 2021.

VD och medgrundare Renato della Valle kommer att fortsätta att leda bolaget samtidigt som Holding Epinn Srl ägarbolag blir aktieägare i Swedencare.

”Innovet har marknadsfört och sålt ProDen PlaqueOff® i Italien (under varumärkena Restomyl® Supplemento och Dentalcroc) under många år på ett förtjänstfullt vis och vi har lärt känna Renato della Valle och hans bolag som en bra partner för våra fortsatta satsningar på vetenskapligt baserad produktutveckling inom premiumsegmentet. Samtidigt kan vi bidra till att Innovets internationalisering påskyndas väsentligt, synergierna är uppenbara och kan sjösättas omgående.” säger Håkan Lagerberg, CEO Swedencare.

”After 25 years of investments to transfer scientific innovation coming from our research network to the Pet health field, we are so excited to become members of the growing international Swedencare group. This will open many international market opportunities to our innovative science-based products. Innovet and Swedencare share the same philosophy - pets deserve proven products with the highest quality for their wellbeing. We also share the ambition to grow with a high profitability, something that is a guarantor for continued improvement in all we do. Many opportunities are waiting for us in the new market niches and we look forward to continue our development within the Swedencare family with presence around the globe.” säger Innovets VD Renato della Valle.

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till Swedencares hemsida www.swedencare.se. För mer information om Innovet, se bolagets hemsida www.innovet.it.

Finansiering

Kontantdelen av förvärvsköpeskillingen avses finansieras med en bankkredit.

Säljarna av Innovet har ingått en sedvanlig lock-up med Bolaget om 12 månader för 3/3 av aktierna, 24 månader för 2/3 av aktierna, och 36 månader för 1/3 av aktierna efter fullföljandet av Nyemissionen.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB har bistått Swedencare med rådgivning i transaktionen.

Presentation av förvärv

En presentation av förvärvet hålls 27 januari kl. 11:00 CET och går att följa via live webinar. Presentationen sker på engelska, ingen föranmälan krävs.

Webinariet nås genom denna länk:

https://swedencare.webinargeek.com/swedencare-investor-relations-presentation/join/jaf2uvq8

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/