Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) genomför en riktad nyemission och tillförs härigenom cirka 1 150 miljoner SEK för att delfinansiera förvärvet av Vetio

19:45 / 28 June 2021 Swedencare Press release

Styrelsen för Swedencare AB (publ) (”Swedencare” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om en riktad nyemission om 11 954 200 aktier motsvarande cirka 1 150 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgick till 96,20 SEK per aktie. Den Riktade Nyemissionen tecknades till 50% av det tyska börsnoterade bolaget Symrise AG respektive en svensk finansiell investerare till 50%. Likviden som tillförs Bolaget i den Riktade Nyemissionen ska användas till att delfinansiera förvärvet av den amerikanska CDMO-koncernen Vetio (”Vetio”) ("Förvärvet") som offentliggjordes av Bolaget tidigare idag.

Styrelsen för Swedencare har med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 29 april 2021 och i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om en riktad nyemission av 11 954 200 aktier. Den riktade nyemissionen tecknas av två nya aktieägare, en svensk finansiell investerare och det börsnoterade tyska bolaget Symrise AG, vilken är en ledande aktör inom smakutveckling för den globala djurfodermarknaden. Båda de nya aktieägarna väntas bidra positivt till Swedencares fortsatta affärsutveckling och i bolagets fortsatta expansionsplaner.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgick till 96,20 SEK per aktie och motsvarar den handelsviktade genomsnittliga aktiekursen för de 15 dagarna mellan 4 juni 2021 och 24 juni 2021. Efter en noggrann genomgång är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.

Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Swedencare cirka 1 150 miljoner SEK före emissionskostnader.

Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkerställa finansiering av Förvärvet. För ytterligare information avseende Förvärvet, se separat pressmeddelande med rubrik ”Swedencare AB (publ) förvärvar ledande Nordamerikansk CDMO-koncern verksam inom djurhälsa och planerar att emittera aktier” som publicerades idag.

”Jag ser fram emot att fortsätta bygga vidare med två nya och erfarna ägare. Det är vår målsättning att bli det ledande bolaget inom husdjurshälsa med fokus på kosttillskott och dermatologiprodukter till Hund, Katt och Häst. Båda våra nya ägare har tydligt markerat att de vill bidra aktivt till vår fortsatta utveckling och tillväxt och jag är övertygad om att båda kommer att bidra med know-how och nätverk som vi får stor nytta av och som accelererar vår tillväxt. Med Symrise AG som strategisk ägare öppnas helt nya möjligheter för oss att snabbt accelerera vårt affärserbjudande inom framför allt fodersamarbeten samtidigt som den finansiella investeraren ger oss access till ett globalt nätverk och kompetens inom M&A och affärsutveckling”. säger Swedencares CEO Håkan Lagerberg.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster i Bolaget med 11 954 200, från 105 900 085 till 117 854 285 och aktiekapitalet ökar med 119 542 SEK, från 1 059 001 SEK till 1 178 543, motsvarande en utspädning om cirka 10,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget baserat på antalet aktier och röster efter genomförandet av den Riktade Nyemissionen. Sammantaget medför den Riktade Nyemissionen och emissionen av vederlagsaktierna till säljarna i Förvärvet att antalet aktier ökar med 12 138 390 och aktiekapitalet med SEK 121 384 till totalt 118 038 475 utestående aktier och ett aktiekapital om totalt 1 180 385 SEK, motsvarande en utspädning om cirka 10,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförande av båda transaktionerna.

Rådgivare
Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/