Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) förvärvar ledande Nordamerikansk CDMO-koncern verksam inom djurhälsa och planerar att emittera aktier

18:40 / 28 June 2021 Swedencare Press release

Swedencare AB (publ) (”Swedencare”) förvärvar det amerikanska bolaget Vetio, Nordamerikas ledande Contract Development Manufacturing Organization (CDMO)-aktör med verksamhet inom kontrakts-utveckling och tillverkning av kosttillskott och dermatologiska produkter samt läkemedel till husdjursmarknaden. Köpeskillingen om totalt till cirka 1 543 miljoner SEK erläggs genom en kontantlikvid om cirka 1 524 miljoner SEK och en apportemission om totalt 184 190 aktier i Swedencare, cirka 19 miljoner SEK, till säljande management vid tillträdet, vilket väntas ske den 1 juli 2021. Genom förvärvet får Swedencare en stark ställning inom tillverkning och utveckling av premiumvarumärken för husdjursmarknaden i USA och Kanada.

Om Vetio

Vetios affärserbjudande är en kontrakts-utveckling och tillverkningsmodell inom läkemedel och OTC-produkter, framför allt dermatologi och kosttillskott, åt världsledande företag inom djurhälsosektorn. Vetio har långa kundrelationer som baseras på förstklassig produktionskapacitet, immateriella rättigheter, know-how samt specialistkompetens inom läkemedel och OTC-produkter för veterinärsektorn. De senaste två åren har Vetio expanderat med en FDA-certifierad produktionsanläggning i Montreal, och med denna har man ytterligare förstärkt sin position som ledande inom läkemedelsutveckling och produktion för veterinärmarknaden. Bolaget har tecknat ett flertal stora kundavtal inom utveckling och produktion vilka inleds under de kommande åren.

Vetio har stark tillväxt och befinner sig nu i slutskedet av ytterligare uppväxling genom en stor investering kopplad till deras produktions- och utvecklingscenter i Jupiter, Florida, vilken kommer att färdigställas under hösten 2021. Genom denna investering kommer man kunna erbjuda nya möjligheter inom produktion av kosttillskott för husdjur samt öka effektiviteten ytterligare för att möta den ökande efterfrågan från kunder avseende befintliga och nya produkter.

Vetio omsatte 32,3 miljoner USD under 2020 med ett justerat EBITDA om 6,5 miljoner USD (20%). Motsvarande siffror för tolvmånadersperioden april 2020 – mars 2021 är en omsättning om 35 miljoner USD respektive ett justerat EBITDA om 7,6 miljoner USD (22%). Omsättningen för tolvmånadersperioden juni 2020 – maj 2021 var 37,9 miljoner USD med ett justerat EBITDA om 8,6 miljoner USD.

Köpeskillingen om 181,5 miljoner USD, på skuld- och kassafri basis, (cirka 1 543 miljoner SEK) motsvarar 21 gånger bolagets justerade EBITDA-resultat under tolvmånadersperioden juni 2020 – maj 2021.

”Genom förvärvet av Vetio, vårt i särklass största hittills, tar vi ett stort steg mot målet att bli en ledande global djurhälsokoncern inom kosttillskott och dermatologiska premiumprodukter till husdjur och sällskapshästar. Genom förvärvet ökar vi andelen egenproducerade produkter både för egen försäljning och till våra nuvarande samarbetspartners inom white label samtidigt som vi förstärker vår utvecklingsverksamhet och får en portfölj av egenutvecklade insatsvaror som smakförbättrare och teknisk kompetens kring exempelvis soft chew, den kanske snabbast växande produktkategorin. Tillsammans med Vetio skapar vi ett starkare och bredare kunderbjudande samtidigt som vi växlar upp närvaron i Nordamerika ytterligare och får en affärsrelation med ett stort antal nya intressanta kunder. Vetio har vuxit snabbt och accelererar nu i höst ytterligare när bolaget inviger sin stora utbyggnad av produktionsanläggningen i Florida”. säger Swedencares CEO Håkan Lagerberg.

Bolaget kommer att drivas fortsättningsvis av VD, John Kane, tillsammans med ett erfaret management-team där alla blir aktieägare i Swedencare genom sitt minoritetsägande i Vetio och där en del av köpeskillingen erläggs genom aktier i Swedencare.

”Swedencare’s acquisition of our company validates the Vision for Vetio and what we have built. Vetio’s reputation as a leading CDMO in Animal Health is based on hard work and our mission to Actualizing Animal Health, a mission that aligns well with Swedencare. We are committed to the development and manufacturing of products that improve the lives of animals, while assuring the safety, quality, and compliance of our products to the highest industry standards, a commitment that we are eager to realize together with Swedencare”. säger John Kane.

Thompson Street Capital Partners (TSCP) har varit huvudägare av Vetio, och Matt Scherrer, VD på TSCP lägger till;

“Vetio has been a ‘buy and build’ platform for TSCP. Via two acquisitions and a close partnership with a talented management team led by John, Vetio has become a significant player in animal health drug development and manufacturing. We are very pleased to see Vetio partner with Swedencare and realize the strategic initiatives that have been effected by Vetio and TSCP.”

Koncernen

Koncernen, så som den ser ut efter förvärvet av Vetio, hade för tolvmånadersperioden april 2020 – mars 2021 (pro forma) en omsättning om cirka 865 miljoner SEK med ett EBITDA-resultat på cirka 221 miljoner SEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 26%.

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till Swedencares hemsida www.swedencare.se. För mer information om Vetio, se bolagets hemsida www.vetio.com

Finansiering

Styrelsen i Swedencare har beslutat sondera möjligheterna för en riktad nyemission om maximalt cirka 1 150 miljoner SEK till en begränsad krets av svenska och internationella investerare vilket, tillsammans med en förvärvskredit om 400 miljoner SEK från Handelsbanken, avses finansiera kontantdelen av förvärvsköpeskillingen. Utfallet kommer att offentliggöras innan börsens öppning den 29 juni 2021.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB och Grant Thornton LLP har bistått Swedencare med rådgivning i transaktionen.

Sidley Austin och Stifel Investment Banking har bistått TSCP I transaktionen.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/