Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Avstämningsdag för aktiesplit i Swedencare AB (publ) fastställd

17:05 / 17 May 2021 Swedencare Press release

Årsstämman i Swedencare AB (publ) beslutade den 29 april 2021 om uppdelning av bolagets befintliga aktier, varvid en befintlig aktie i bolaget delas i 5 aktier av samma aktieslag (aktiesplit 5:1). Bolaget har beslutat att avstämningsdag för uppdelningen av aktierna ska vara den 25 maj 2021.

Sista dag för handel i bolagets aktier före uppdelningen är 21 maj 2021. Första dag för handel i bolagets aktier efter uppdelningen är den 24 maj 2021.

Efter uppdelningen kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 105 900 085 aktier (tidigare 21 180 017).

Till följd av uppdelningen kommer aktierna i bolaget att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för aktien är SE0015988167.

Uppdelningen av bolagets aktier kommer att ske automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/