Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2021

08:00 / 29 April 2021 Swedencare Press release

Förvärv och stark organisk tillväxt gav nya rekord

Perioden i sammandrag

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2021

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen uppgick till 133 908 TSEK (37 726 TSEK), motsvarande en ökning om 255%
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 25%
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 35 780 TSEK (10 430 TSEK), motsvarande en ökning om 243% respektive en EBITDA-marginal om 26,7% (27,6%)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 35 189 TSEK (10 714 TSEK), motsvarande en ökning om 228% respektive en EBIT-marginal om 26,2% (28,3%)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 26 743 TSEK (8 441 TSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på 21 075 598 aktier 1,27 SEK (0,53 SEK)
 • Per den 31 mars 2021 uppgick likvida medel till 162 528 TSEK (44 092 TSEK)
 • Kostnader i samband med förvärvet av Holden2 uppgick till 911 TSEK. Justerat för detta uppgick EBITDA till 36 690 TSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 27,4% och EBIT till 36 099 TSEK motsvarande en EBIT-marginal om 26,9%

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Canagans Dental torrfoder, vilken innehåller Swedencares ProDen PlaqueOff®, har blivit godkänd av VOHC
 • Swedencare AB (publ) har slutfört förvärvet av Holden2 och en del av köpeskillingen är reglerad med apportemission
 • Swedencare AB (publ) presenterar nya finansiella mål vilka är att under 2025 uppnå en omsättning om 2 MDSEK med en EBIT-marginal överstigande 30%
 • Swedencare AB (publ) förvärvar Rx Vitamins, ett amerikanskt bolag med fokus på kosttillskott till veterinärkanalen

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Det finns inga väsentliga händelser efter det första kvartalets utgång att kommentera.

VD har ordet

Synergier och affärsutveckling är enkelt när man har duktiga kollegor

Stark efterfrågan på våra produkter, en del produktions- och leveransutmaningar på grund av Covid-19, många interna projekt avseende lanseringar, produktutveckling, utbildningar, nyanställningar och optimering samt sammanslagningar av lager, logistik och finans i USA och slutligen ett nytt förvärv som avslutning i ett intensivt kvartal!

Det första kvartalets nettoomsättning om 134 MSEK innebar en ökning med 255% jämfört med Q1 2020 samtidigt som EBITDA-resultat ökade med 243% till 35,8 MSEK, motsvarande en marginal om 26,7%. Justerat för förvärvskostnader når vi en EBITDA-marginal på 27,4%. Q1 bjöd på ett starkt momentum i branschen trots fortsatt pandemipåverkan världen över.

Som framgår ovan har vi lagt ett hektiskt kvartal bakom oss. Samtliga företag i vår grupp har haft ett starkt kvartal, en utveckling som till stor del beror på aktiv affärsutveckling genom samarbeten mellan våra dotterbolag men även på grund av vårt målinriktade arbete de senaste åren som nu börjar ge frukt. Det är också ett uttalat mål för oss att växa klart snabbare än branschen. Under det första kvartalet visar vi en organisk tillväxt på 25% trots en del produktions- och leveransutmaningar som försköt några större orders, vilka skulle ha gått ut i kvartalet men som skeppades först nu i april.

Vår satsning på USA känns helt rätt då ett flertal nya undersökningar och marknadsrapporter bekräftar styrkan i den amerikanska husdjursmarknaden. Experterna är överens om att marknaden kommer att växa i många år framöver både avseende antalet husdjur och, framförallt, viljan att spendera pengar på de fyrbenta familjemedlemmarna. En klar majoritet av de senaste årens nya husdjursägare har en helt ny nivå vad gäller köpkraft varför vi som premiumproducent bedömer att vi är välpositionerade för en ökad efterfrågan. Vi erbjuder högkvalitativa produkter, med bevisad effekt, inom attraktiva varumärken och framförallt gör vi tillgängligheten enkel med våra stora online-satsningar.

På kort tid har vi lyckats med många av våra online-satsningar, ett bevis, och en fantastisk prestation vågar jag säga, är att våra två flaggskeppsprodukter, ProDen PlaqueOff® pulver och ProDen PlaqueOff® Cat båda innehar förstaplatsen på Amazon UK för främsta produkt inom Pet oral care-kategorin! Med en nyanställd online-manager, baserad i Leeds, fick vi en flygande start och har redan sett ett flertal lyckade åtgärder och kommer under året att se många fler som till exempel förbättringar avseende Amazon Europe vilket kommer att ledas från UK. Jag är positivt överraskad över hastigheten i vår digitala transformering och känner att vi fortfarande har det mesta ogjort.

En del projekt vilka jag hade hoppats skulle vara slutförda under Q1 blev lite försenade av olika skäl, vissa på grund av de utmaningar jag nämnt ovan. Dock kan jag informera om att flertalet projekt har slutförts redan nu i april såsom, produktionsstart i vår interna anläggning i Houston för ProDen PlaqueOff® pulver, full integration av Animal Pharm till Stratford avseende finans, lager och logistik, flytt till nya lokaler i Malmö och en del nyanställningar i framförallt USA.

I Q2 har vi ett antal spännande projekt för uppstart, bland annat lanseras varumärket Animal Pharm’s produkter på Amazon och Chewy.com vilket kommer att skötas av våra interna online-specialister på Holden2. De senare kommer även att ta över hela ProDen PlaqueOff® portföljens närvaro på Amazon. Ytterligare ett projekt med uppstart inom kort är vårt grekiska bolag som blir först med att lansera Nutravet i ett nytt land. Vi har anställt en dedikerad resurs för detta som under innevarande kvartal kommer bearbeta den grekiska veterinärsmarknaden. Ovanstående projekt är samtliga bevis på den affärsanda och den nyfikenhet på nya marknader som våra entreprenörer i organisationen arbetar utifrån.

Samtliga dotterbolag kommer att lansera ett antal nya produkter och/eller hela nya produktlinjer och jag ser fram emot att avrapportera hur dessa har gått i de kommande kvartalsrapporterna.

Vi har under kvartalet blivit än mer uppmärksammade i marknaden av ett flertal större aktörer som närmat sig med förfrågningar om nya eller utökade samarbeten. Jag ser det som ett bevis på att vår strategi är rätt med att växa både organiskt och med kvalitativa förvärv. Vi är i en bra sits och har väldigt goda förutsättningar att ta en ännu större plats på den snabbväxande husdjursmarknaden runt om i världen.

En kort genomgång av våra marknader visar att USA fortsätter att utvecklas väldigt starkt trots en del samordnings- och andra strukturella projekt. Stratfords övertag av många delar avseende Animal Pharm var ett stort projekt och fantastiskt genomfört av inblandade parter. I slutet av kvartalet har butiks- och klinikleden ökat aktiviteterna till följd av att Covid-restriktioner lättats, eller förvunnit helt, i de flesta amerikanska delstater. Från och med nu ser vi fram emot att öka inom samtliga kanaler och att verkligen se resultat från synergiarbetet avseende produkt och säljsamverkan.

I slutet av kvartalet gjorde vi ännu ett förvärv, Rx Vitamins, grundat och lett av Craig Kisciras. Med Rx Vitamins får vi ytterligare ett kvalitetstillskott då både produktsortiment och organisationens kompetens är på högsta nivå. Övriga företag i gruppen kommer att kunna hjälpa till med att tillvarata volymaffärs-möjligheter som Rx Vitamins hittills inte kunnat fokusera på.

Trots återinförda restriktioner har våra bolag i Storbritannien levererat en hög tillväxt, dels genom stora framgångar på Amazon och dels genom att Nutravet, förutom att växa i UK, har lyckats få många produkter godkända i Sydkorea, en marknad som vi har haft stor framgång med i Swedencare sedan tidigare. En första, mindre, order är skickad och vi förväntar oss en andra och större redan under Q2. Organisationen har även här fått ett efterlängtat tillskott genom en Operations Director vilket kommer att vara avgörande för att kunna hantera Nutravets kommande tillväxt.

Även i övriga Europa har vi noterat tillväxt med rekordkvartal i både Spanien och Grekland och stabila försäljningssiffror i Frankrike och Norden. Avseende Frankrike är det en större förändring som sker nu då en av de som verkligen ligger bakom ProDen PlaqueOff®s framgång i Mellaneuropa, Hans Persson, beslutat sig för att gå i pension. Hans introducerade produkten för mer än 15 år sedan i Frankrike och på ett flertal europeiska marknader och han har sedan dess byggt upp ett stort nätverk som hans nyligen rekryterade efterträdare nu ska förvalta och utveckla.

I övrigt ser jag fram emot vår europalansering av PetMD® på Amazon, en satsning som inleds under Q2.

För övriga världen har Asien fortsatt att växa bland annat med en stor order till framförallt Kina. För Sydkorea och Japan ser det bra ut men under kvartalet har vi levererat något mindre än vanligt, något som justeras under innevarande kvartal. Ett flertal nya produkter ska lanseras i Sydkorea och i Japan kommer vi att bredda säljkanalerna för vår pulverprodukt och lansera nya smaker av våra tuggben.

På förvärvssidan blir vi fortsatt kontaktade av många företag som av olika anledningar vill bli en del av vår grupp. Vi följer planen och prioriterar lönsamma och tillväxtdrivna företag vilka delar vårt entreprenöriella fokus. Vi är både intresserade av starka produkt- och varumärkesbolag samt distributionsbolag på intressanta marknader. Att komma längre bak i värdekedjan avseende produktion är även det något som kan passa in, drivet både av våra framgångar på Irland, och snart även i Texas, samt de utmaningar vi ser med att få önskade volymer producerade i rätt tid hos våra tillverkande partners runt om världen.

Jag vill tacka för en fantastisk organisation, kunder och intresset från investerare världen över. Min förhoppning är att vi under kommande kvartal kan börja återgå till ett mer normalt sätt att leva och resa samt ha betydligt fler kundmöten IRL!

Håkan Lagerberg, VD
Malmö den 29 april 2021

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.se

Swedencare bjuder in investerare och analytiker till en presentation av kvartalsresultatet där VD Håkan Lagerberg och CFO Jenny Graflind kommenterar rapporten. Presentationen hålls idag kl. 14:00-14:30 CEST och går att följa via live webinar.

Webinariet nås genom denna länk:
https://swedencare.webinargeek.com/swedencare-live-presentation-of-our-q1-report-with-a-live-q-a/join/7osdmunb

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/