Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) fastställer nya finansiella mål

13:00 / 2 December 2021 Swedencare Press release

Styrelsen i Swedencare AB (publ) har fastställt finansiella mål att gälla för 2026. De nya målen ersätter de finansiella mål som kommunicerades den 18 februari 2021.

Finansiella mål 2026

Under 2026 skall omsättningen nå 4 MDSEK med ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) om lägst 30%.

De nya finansiella målen ska ses i ljuset av att Swedencare idag har en väsentligt större verksamhet jämfört med den verksamhet som bedrevs när de tidigare målen fastställdes. Samtidigt bedöms marknadsförutsättningarna, med hög organisk tillväxt och möjligheter till förvärv, fortsatt vara mycket goda. Synergieffekter och större kundavtal med start under 2022 väntas påverka både omsättning och rörelsemarginaler positivt.

“Swedencare har fortsatt ett starkt momentum med en snabbt växande marknad och en pipeline med potentiella förvärv. Efter våra förvärv det senaste året ligger vi tre år före vår tidigare plan varför det känns rätt att nu höja målsättningen väsentligt. Målen vi satt är utmanande men möjliga att nå”, säger Per Malmström, styrelseordförande i Swedencare AB (publ).

“Med sju förvärv de senaste 18 månaderna, samtliga lyckade, har vi byggt upp en unik kompetens och process för att utvärdera potentiella förvärv. Det gör att vi med en stark organisk tillväxt och en fortsatt förvärvsaptit känner oss mycket komfortabla med de nya målen.” säger Håkan Lagerberg, CEO, Swedencare AB (publ).

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/