Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Valberedning i Swedencare AB (publ) inför årsstämman 2022

10:00 / 3 November 2021 Swedencare Press release

I enlighet med beslut från Swedencares årsstämma den 29 april 2021 har följande valberedning utsetts för Swedencare AB (publ) inför årsstämman den 28 april 2022.

Valberedningen består av följande personer:

  • Håkan Svanberg, representerande Håkan Svanberg & Co Health Care AB, ordförande i valberedningen
  • Heinz-Juergen Bertram, representerade Symrise AG
  • Johan Bergdahl, representerande JCC Group Invest Sweden AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter och suppleanter, styrelsesammansättning och dess ordförande, styrelse- och revisorsarvode, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 4 mars 2022 till valberedning@swedencare.se eller följande adress:

Att: Valberedningen
Swedencare AB
Medeon Science Park
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/