Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) utser ny VD efter strategiskt förvärv

17:32 / 24 June 2020 Swedencare Press release

Styrelsen i Swedencare AB (publ) har idag utsett Håkan Lagerberg till ny VD, tidigare VD Jenny Graflind återgår samtidigt till rollen som Group CFO.

Håkan Lagerberg tillträder sin tjänst som VD idag, den 24 juni 2020.

Bakgrunden till ledningsförändringarna är det strategiska förvärv som offentliggjorts tidigare idag.

"Jag och mina styrelsekollegor vill tacka Jenny för ett väl utfört arbete som VD under en period där fokus lagts på att utöka marknadssatsningarna kring produktfamiljen ProDen PlaqueOff®. När vi nu genomför ett strategiskt förvärv och samtidigt fortsätter utvärdera ytterligare förvärv är vi glada att hälsa Håkan tillbaka som VD samtidigt som vi med Jenny som CFO säkerställer en stark ekonomisk kontrollfunktion. Med Håkan och Jenny i koncernledningen och ett strategiskt viktigt förvärv genomfört ser vi fram emot att fortsätta utveckla Swedencare till det ledande globala djurhälsobolaget med en växande produktportfölj." säger Per Malmström, styrelseordförande i Swedencare.

"Med förvärvet växlar vi upp och behöver stärka upp både operationellt och finansiellt. Med min finansiella bakgrund och erfarenheten från att i flera år arbetat i USA i ekonomifunktioner ser jag framemot att arbeta med vårt nya amerikanska dotterbolag samt vår större, starkare och bredare koncern." säger Jenny Graflind, avgående VD.

"Jag är tacksam att få frågan om att komma tillbaka i en operativ roll då jag ser många nya och spännande möjligheter i och med förvärvet av Stratfords verksamhet som vi nu genomför. En förutsättning för att jag skulle tacka ja var att även Jenny ansåg att det var en bra och spännande utmaning att än en gång arbeta tillsammans. Vi är ett utmärkt team och kompletterar varandra perfekt, något som behövs nu när vi accelererar takten i Swedencares utveckling. Jag har även sedan 2018 haft kontakt med Stratfords VD, Brian Nugent, och jag är övertygad om att han och hans team kommer att vara en avgörande faktor till att vi når eller kanske t.o.m. överträffar våra nyligen satta finansiella mål." säger Håkan Lagerberg, tillträdande VD.

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sju egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020 kl. 17.32 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/