Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) förvärvar verksamhet av ledande amerikanskt bolag inom djurhälsovårdsprodukter

17:31 / 24 June 2020 Swedencare Press release

Swedencare AB (publ) ("Swedencare") förvärvar den verksamhet som bedrivs av det amerikanska djurhälsobolaget Stratford Pharmaceuticals, LLC ("Stratford"). Köpeskillingen uppgår till cirka 159,3 miljoner SEK och erläggs genom en kontantlikvid vid tillträdet, vilket väntas ske den 1 juli 2020. Genom förvärvet får Swedencare en omfattande produktportfölj av kosttillskott inom premiumsegmentet för hund och katt. Produkterna säljs för närvarande till cirka 10 000 veterinärkliniker i USA, delvis genom ett unikt co-branding program, samt på utvalda europeiska marknader.

Förvärvet av verksamheten är villkorad av vissa sedvanliga avtalsvillkor och sker genom ett nyetablerat amerikanskt dotterbolag till Swedencare, Stratford Care USA Inc. Tillträdet beräknas ske den 1 juli 2020.

"Genom förvärvet stärker vi vår närvaro och utökar produkterbjudandet väsentligt i USA, en marknad där vi ser stark tillväxt, samtidigt som vi når ett stort antal nya kunder inom veterinärkanalen vilket kompletterar vår befintliga kanaldistribution. Vi stärker även organisationen med en mycket kompetent och erfaren ledningsgrupp." säger Jenny Graflind, VD Swedencare.

Om förvärvet 

Köpeskillingen om cirka 17 miljoner USD, motsvarande cirka 159,3 miljoner SEK, erläggs genom en kontantlikvid vilken finansieras med egna medel samt upptagande av en förvärvskredit om 50 miljoner SEK.

Verksamheten som förvärvas av Swedencares nystartade dotterbolag Stratford Care USA Inc. har bedrivits på den amerikanska veterinärsmarknaden sedan 2011. Stratford har en bred egenutvecklad produktportfölj inom ett flertal terapiområden för hundar och katter, bland annat hud och päls, leder samt mage/tarm. Försäljningen sker genom en flerkanalsstrategi till 10 000 veterinärkliniker, stora inköpsorganisationer samt aktörer inom e-handel. Sedan ett par år har Stratford försäljning till utvalda marknader med större kunder internationellt.

Den förvärvade verksamheten omsatte 2019 cirka 71,5 miljoner SEK med ett EBITDA-resultat på cirka 15 miljoner SEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 21%. Omsättningen ökade under Q1 2020 med 42% till cirka 21,8 miljoner SEK samtidigt som EBITDA ökade med 40% till cirka 3,6 miljoner SEK.

Koncernen, så som den ser ut efter förvärvet, hade för helåret 2019 (pro forma) en omsättning om cirka 198 miljoner SEK med ett EBITDA-resultat på cirka 54,5 miljoner SEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 27,5%. Koncernens omsättning under Q1 2020 (pro forma) uppgick till cirka 59,5 miljoner SEK med ett EBITDA-resultat på cirka 14 miljoner SEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 23,5%.

Stratford Care USA Inc. kommer att ledas av VD, Brian Nugent (Stratfords grundare) och Nicole Ladue (Stratfords vice VD), som byggt upp verksamheten till att bli en ledande aktör på den amerikanska marknaden med 17 anställda.

"Stratford management is excited to be part of a growing multinational organization with proven and experienced leadership that has created industry leading products in the oral/dental health sector." säger Brian Nugent, VD, Stratford Care USA Inc.

På kort sikt bedöms synergier inom försäljning och marknadsföring samt logistik med systerbolaget SwedencareUSA Inc. kunna uppnås. Kunderna hos Stratford Care USA Inc. efterfrågar produkter inom mun- och dentalhälsa, ett område där SwedencareUSA Inc. anses marknadsledande. På längre sikt förväntas synergier i samband med marknadsföring av Stratfords produktportfölj internationellt.

"Genom förvärvet av Stratfords verksamhet flyttar vi fram positionerna på världens största marknad för djurprodukter - USA. Vi är redan ansedda som ett ledande bolag inom dentalprodukter och nu utökar vi produktportföljen väsentligt samtidigt som vår starka position inom pet- och online kompletteras med 10 000 kunder i vet-kanalen. Vi tar nu ett stort steg mot våra finansiella mål" säger Per Malmström, styrelseordförande i Swedencare.

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till Swedencares hemsida www.swedencare.se där proforma-siffror för koncernen inklusive den förvärvade verksamheten redovisas för räkenskapsår 2018, 2019 samt Q1 2020.  För mer information om Stratford se www.stratfordrx.com

Advokatfirman Lindahl KB och Pareto Securities AB har bistått Swedencare med rådgivning i transaktionen.

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sju egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020 kl. 17.31 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/