Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencares pulverprodukt, ProDen PlaqueOff® Katt, har blivit godkänd av VOHC

15:00 / 18 December 2020 Swedencare Press release

De två kliniska studier* på katt som har utförts av DVM PhD Jerzy Gawor och hans forskningsteam har visat att ProDen PlaqueOff® Katt tydligt reducerar plack och tandsten. Resultaten från dessa studier har utgjort grunden till den ansökan som lämnades in till Veterinary Oral Health Council (VOHC®). VOHC® har nu tilldelat ProDen PlaqueOff® Katt statusen att produkten kan användas för att hindra uppkomsten av både plack och tandsten. Swedencare kan stolt meddela att ProDen PlaqueOff® Katt nu har rätten att märka etiketterna med VOHC®s märke.

“Det är med stor glädje som jag kan meddela att den tredje ProDen PlaqueOff produkten nu tilldelats den viktiga VOHC-certifieringen. Pulverprodukten kan nu tillsammans med våra ProDen PlaqueOff® Dental Bites och ProDen PlaqueOff® Hund säljas hos de veterinärskliniker vilka har som policy att endast erbjuda VOHC-godkända produkter inom kategorin munvård.” säger Håkan Lagerberg, VD i Swedencare AB

* Studierna omfattade två grupper av katter. Båda grupper delades in i två undergrupper varav den ena behandlades med ProDen PlaqueOff® Pulver och den andra med placebo. Innan studien påbörjades genomfördes en hälsoundersökning av alla de deltagande katterna och deras tänder rengjordes från plack och tandsten. Studien pågick därefter i 30 dagar och bägge grupper som behandlats med ProDen PlaqueOff® Katt hade betydligt mindre plack och tandsten jämfört med placebogruppen vid undersöknings slut. Förutom en tydligt förbättrad tandhälsa gällande plack och tandsten undersöktes också frekvensen av blödning i tandköttet hos samtliga katter och en tydlig minskning upptäcktes hos de katter som behandlats med ProDen PlaqueOff® Katt.

För mer information, vänligen kontakta:


Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 01 70
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se
 
Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 85 54
Email: jenny.graflind@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399
Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

About Jerzy Gawor

DVM PhD Jerzy Gawor 
Fellow, Academy of Veterinary Dentistry
Diplomate, American Veterinary Dental College
Diplomate, European Veterinary Dental College
EBVS European Veterinary Specialist in Dentistry

Past President of Federation of European Companion Animal Veterinary Associations
President of the European Veterinary Dental College
Board member of the Polish Small Animal Veterinary Association

About VOHC

VOHC (The Veterinary Oral Health Council) exists to recognize products that meet pre-set standards of plaque and calculus (tartar) retardation in dogs and cats. Products are awarded the VOHC Seal of Acceptance following review of data from trials conducted according to VOHC protocols. The VOHC Seal is displayed on products that have been awarded the Seal
Regular use of products carrying the VOHC Seal will reduce the severity of periodontal disease in pets.
For more information please visit the homepage: www.VOHC.org

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/