Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) säkerställer viktigaste produktionsmarknaden genom exklusiva rättigheter för inköp av råmaterial till dentalprodukter för Europa

16:00 / 11 November 2020 Swedencare Press release

Swedencare AB (publ) har genom ett nytt avtal fram till 2025 säkrat ensamrätten i Europa för det unika råmaterialet till Swedencares viktigaste produktlinje ProDen PlaqueOff®. Avtalet garanterar även tillräckliga volymer för att kunna tillfredsställa den kraftigt ökande efterfrågan för våra nuvarande och kommande produkter inom produktlinjen.

”Vi har nu säkerställt med detta avtal, tillsammans med avtalet för den nordamerikanska marknaden som vi offentliggjorde i förra veckan, exklusiva råvarurättigheter till våra produktionsmarknaderna för vår huvudprodukt ProDen PlaqueOff®. På Irland har vi vår egen anläggning där vi producerar ProDen PlaqueOff® för Europa samt hela världen utanför USA och vi är väldigt nöjda att nu ha säkerställt ett exklusivt samarbete för framtiden.” Säger Håkan Lagerberg, VD i Swedencare.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/