Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) fastställer tillläggsköpeskillingen för förvärvet av Animal Pharmaceuticals till maxbeloppet om cirka 87 miljoner SEK (10MUSD)

17:00 / 17 November 2020 Swedencare Press release

Swedencare har i enlighet med avtalet avseende förvärvet av verksamheten i Animal Pharmaceuticals, vilket offentliggjordes den 24 september 2020, erlagt en tilläggsköpeskilling om cirka 87 miljoner SEK.

Tilläggsköpeskillingen baseras på det fastställda EBITDA-resultatet om 2,7MUSD under perioden juli 2019 – juni 2020 i den förvärvade verksamheten. Den totala köpeskillingen för verksamheten uppgick till cirka 218 miljoner SEK. Tilläggsköpeskillingen finansieras dels av egna medel samt genom ett banklån om 65 miljoner SEK.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/