Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Valberedning i Swedencare AB (publ) inför årsstämman 2021

14:30 / 27 October 2020 Swedencare Press release

I enlighet med beslut från Swedencares årsstämma den 21 april 2020 har följande valberedning utsetts för Swedencare AB (publ) inför årsstämman den 29 april 2021.

Valberedningen består av följande personer:
  • Håkan Svanberg, representerande Håkan Svanberg & Co Health Care AB, ordförande i valberedningen
  • Håkan Lagerberg, representerande Mastan AB
  • Johan Bergdahl, representerande JCC Group Invest Sweden AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter och suppleanter, styrelsesammansättning och dess ordförande, styrelse- och revisorsarvode, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 5 mars 2021 till valberedning@swedencare.seeller följande adress:

Att: Valberedningen
Swedencare AB
Medeon Science Park

Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, producerar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff®, Stratford och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder via ett globalt distributionsnät omfattande tio egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2020 kl. 14.30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/