Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) har slutfört det brittiska förvärv vilket offentliggjordes den 24 september 2020

14:00 / 1 October 2020 Swedencare Press release

Swedencare AB (publ) har idag tillträtt samtliga aktier i Nutravet (UK) LImited som förvärvades den 24 september 2020. Bolaget, som grundades av Matthew Shaw 2008, är i dag Storbritanniens ledande "exclusive-to-vet"-företag med tusentals veterinärkliniker och djursjukhus på kundlistan. Köpeskillingen uppgår totalt till cirka 375 miljoner SEK och erläggs genom en kontantlikvid om cirka 281 miljoner SEK och en riktad nyemission om totalt 580 769 aktier i Swedencare.

För mer information om den förvärvade verksamheten, vänligen se pressmeddelandet från 24 september 2020 då förvärvet tillkännagavs.

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff®, NutriScience® och Stratford säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande åtta egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2020 kl. 14.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/