Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) har slutfört det amerikanska förvärv vilket offentliggjordes den 24 september 2020

16:00 / 1 October 2020 Swedencare Press release

Swedencares amerikanska dotterbolag, Animal Pharm Care USA Inc., har idag tillträtt den verksamhet som förvärvades av Animal Pharmaceuticals Inc. den 24 september 2020.  Verksamheten, som grundades av Jason Braun 2003, når idag cirka 8 500 veterinärkliniker med sin breda produktportfölj vilket gör bolaget till ett av de ledande inom veterinärkanalen i USA. Produktportföljen, som är egenutvecklad, täcker ett flertal terapiområden där dermatologi- och pälsvårdsprodukter svarar för knappa 60%. Köpeskillingen uppgår totalt till cirka 131 miljoner SEK med en eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt cirka 87 miljoner SEK och erläggs, beroende på utfallet avseende tilläggsköpeskillingen, genom en kontantlikvid om cirka 91 - 178 miljoner SEK och en riktad nyemission om totalt 251 994 aktier i Swedencare till säljaren.

För mer information om den förvärvade verksamheten, vänligen se pressmeddelandet från 24 september 2020 då förvärvet tillkännagavs.

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff®, NutriScience® och Stratford säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande åtta egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2020 kl. 16.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/