Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2020

08:30 / 22 October 2020 Swedencare Press release

Ett mycket händelserikt kvartal med nya rekord

PERIODEN I SAMMANDRAG

TREDJE KVARTALET: 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2020

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

- Nettoomsättningen uppgick till 69 566 TSEK (31 759 TSEK), motsvarande en ökning om 119%

- Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 27%

- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20 870 TSEK (11 311 TSEK), motsvarande en ökning om 84% respektive en EBITDA-marginal om 30,0% (35,6%)

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 18 642 TSEK (10 995 TSEK), motsvarande en ökning om 70% respektive en EBIT-marginal om 26,8% (34,6%)

- Resultatet efter skatt uppgick till 14 497 TSEK (8 875 TSEK)

- Resultat per aktie beräknat på 17 432 415 aktier 0,83 SEK (0,56 SEK)

- Per den 30 september 2020 uppgick likvida medel till 408 661 TSEK (40 063 TSEK)

- Kostnader i samband med förvärvet av Nutravet UK samt Animal Pharmaceuticals verksamhet uppgick till 1 515 TSEK. Justerat för detta uppgick EBITDA till 22 385 TSEK, motsvarande EBITDA-marginal om 32,2% och EBIT till 20 157 TSEK motsvarande en EBIT-marginal om 29,0%

 

FÖRSTA 9 MÅNADERNA: 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2020

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

- Nettoomsättningen uppgick till 139 306 TSEK (92 686 TSEK), motsvarande en ökning om 50%

- Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 14%

- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 38 724 TSEK (31 286 TSEK), motsvarande en ökning om 24% respektive en EBITDA-marginal om 27,8% (33,7%)

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 35 027 TSEK (30 331 TSEK), motsvarande en ökning om 16% respektive en EBIT-marginal om 25,1% (32,7%)

- Resultatet efter skatt uppgick till 28 083 TSEK (24 192 TSEK)

- Resultat per aktie beräknat på 16 382 272 aktier 1,71 SEK (1,53 SEK)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20 444 TSEK (24 740 TSEK)

- Valutakursförluster uppgick till 656 TSEK

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Swedencare AB (publ) förvärvar ledande brittiskt djurhälsobolag.

Swedencare AB (publ) förvärvar verksamhet av amerikanskt djurhälsobolag med fokus på veterinärkanalen.

Swedencare AB (publ) genomför en riktad nyemission om 2 000 000 aktier och tillförs härigenom cirka 340 MSEK som, efter emissionskostnader på 4,7 MSEK, gav ett nettotillskott på cirka 335,3 MSEK för att delfinansiera förvärv.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG

Swedencare AB (publ) tillträdde den 1 oktober verksamheter som förvärvades den 24 september.

 

VD HAR ORDET

Det är ingen överdrift att säga att det nyligen avslutade Q3 var ett händelserikt kvartal i bolagets historia, här är ett försök till sammanfattning.

Det tredje kvartalets omsättning om 69,6 MSEK innebar en ökning med 119% jämfört med Q3 2019 samtidigt som EBITDA-resultat ökade med 84% till 20,9 MSEK, motsvarande en marginal om 30%. Resultatet påverkades av kostnader om cirka 1,5 MSEK relaterade till våra förvärv av Animal Pharmaceutical och Nutravet. Justerat för dessa förvärvskostnader når vi en EBITDA-marginal på 32,2%, väl över vårt nuvarande långsiktiga mål om 25%, detta trots en något utmanande och framförallt annorlunda omvärld. Som jag rapporterade i förra rapporten såg vi en stark återhämtning i slutet av Q2 och det har hållit i sig under hela Q3.

Att vi skulle leverera en rekordrapport avseende omsättning och resultat var väntat med tanke på vårt förvärv av Stratford, som ingår i siffrorna från den 1 juli 2020, men att vi levererar en organisk tillväxt på 27% är verkligen ett styrkebevis med tanke på situationen i världen. Även exkluderat Stratfords bidrag noterar vi rekord både vad gäller omsättning och resultat.

Tyvärr har smittspridningen ökat igen på många marknader runt om i världen men vi ser inte att det påverkat oss i någon större utsträckning ännu avseende försäljning. Mässor och evenemang är inställda och de flesta kundmöten sker digitalt, om och hur det påverkar oss framöver kan jag inte bedöma med säkerhet men jag tror inte att det kommer att stoppa vår tillväxt i någon större utsträckning. Vad gäller adresserabar marknad är det ju faktiskt så att antalet husdjur har ökat på nästan samtliga marknader och husdjursägarna spenderar även mer tid med sina fyrbenta vänner vilket leder till ett ännu starkare band, en faktor som gynnar oss som säljer högkvalitativa premiumprodukter.

På marknadssidan är det full aktivitet både vad gäller varumärkesbyggande och mer direkta aktiviteter för att driva försäljning till oss och alla våra partners runt om i världen. Vi är mitt uppe i projekt för en ny varumärkes-plattform, ny hemsida, utveckling av sociala medier med brandbuilding, annonsering och en kraftig utökning av influencersamarbeten för att nämna lite av det vi arbetar med.

Integrationen av Stratford har också den fått ske på distans men har ändå gått precis så bra som jag förväntade mig. Vi har fokuserat på att hitta säljsamarbeten och produktutbilda samt transferera en del veterinärkunder från SwedencareUSA till Stratford. I slutet av kvartalet levererades samtliga pulverprodukter till Stratford som i Q4 kommer att kunna lansera dessa fullt ut till veterinärkanalen. Vi har även valt ut vissa delar av Stratfords produktutbud som kommer att lanseras under Swedencare's varumärke till utvalda "Pet Specialty"-kunder genom vår SwedencareUSA-organisation.

Kvartalet var, som sagt, starkt och på den nordamerikanska marknaden hade båda våra dotterbolag rekordkvartal med en tillväxt på en bra bit över 30%. Inflödet av nya B2B-kunder har varit starkt, SwedencareUSA adderade bl.a. Woof Gang Bakery med 130 butiker och Mondue med 60 butiker till kundlistan samtidigt som Stratford fick en ny veterinärkedja med över 75 kliniker som kund. Online fortsätter att öka vilket är förväntat då en stor del av kliniker och även vissa fysiska butiker har begränsningar avseende öppettider och antal samtidiga kunder.

I Storbritannien är det samma trend som i Nordamerika, över 30% tillväxt och en högre andel onlineförsäljning. Vår produktionsanläggning på Irland som var snabba att dra ned produktionen under Q2 för att följa de Irländska COVID-restriktionerna är nu tillbaka i full produktion och schemaläggning. Teamet har under kvartalet både arbetat med intern produktion av ProDen PlaqueOff® för ett stort antal marknader men även för att kunna svara upp mot en utökad orderläggning bland våra externa kunder i framförallt, UK, Tyskland och BeNeLux. De har verkligen legat i för att tillgodose alla önskemål om leverans och jag är stolt över att vi har en sådan organisation och anläggning inom gruppen.

Övriga dotterbolag har fortsatt att utvecklas starkt med hög tillväxt och rekordmånader i både Spanien och Grekland. Frankrike och Norden har haft lite lägre tillväxt men det ser bra ut framöver med inneliggande order och prognoser. För samtliga dotterbolag gäller att vi haft en högre efterfrågan än vad vi kunnat levererat avseende framförallt Dental Bones och Bites. Pandemin har givit oss en del produktions- och leveransutmaningar men vi ser att det börjat normaliseras i slutet av kvartalet.

För övriga världen har vi levererat till samtliga stora marknader - Australien, Brasilien, Ryssland, Sydkorea, Japan och Kina. Vi har även fått glädjande rapporter om att i de fyra förstnämnde länderna har kvartalet, och särskilt september, varit fantastiska avseende ProDen PlaqueOff®- försäljning. Bästa kvartalet och månad för samtliga visar att vår egen och våra partners onlinemarknadsföring verkligen gör skillnad. Våra Dental Bones fortsätter att erövra nya marknader, ett bevis på detta är att vi nu i oktober skickade de första benen till Japan, en marknad vi har högt ställda förväntningar på.

Utöver en kraftigt utökad affärsverksamhet var slutskedet av kvartalet mycket intensivt för oss ännu en gång! Förvärven av UK-baserade Nutravet och amerikanska Animal Pharmaceuticals, båda bolagen med starka positioner i veterinärkanalen, genomfördes parallellt och båda bolagen tillträddes den 1 oktober. Finansieringen av förvärven skedde till stor del via en riktad nyemission där ett stort antal svenska och internationella institutioner deltog. Vår förvärvsstrategi är byggd på en enkel och övergripande regel - vi söker bolag som liknar oss själva d.v.s. entreprenörsledda lönsamma bolag med hög tillväxt där ägare/ledning delar vår målsättning att skapa en världsledande koncern inom Pet Healthcare. Vi har gjort en noggrann genomgång och jag är övertygad om att dessa två förvärv, tillsammans med Stratford, kommer att visa sig vara oerhört lyckade när vi ser tillbaka på utvecklingen om något år.

I Nutravet får vi det marknadsledande kosttillskottsföretaget inom Pet Healthcare i UK med en enorm potential för export. Grundaren Matthew Shaw, som numera också är en stor aktieägare i Swedencare, har byggt upp en imponerande produktlinje, organisation och nätverk. Nutravet har även ett unikt avtal med den största veterinärskedjan i Europa där man hittills endast lanserat i UK och planerar nu för en utrullning i de övriga 10 länder som man har verksamhet i.

Med Animal Pharmaceuticals får vi ytterligare ett veterinärsfokuserat bolag där vi kommer att ha många synergier med Stratford avseende organisation, fullfillment, ekonomi och försäljning. Jason Brown, som även han numera är en stor aktieägare i Swedencare, har grundat företaget och lett det framgångsrikt i 17 år. Vi har med våra två amerikanska förvärv verkligen tagit ett nytt grepp där vi har avtal med de tre största veterinärsdistributörerna i USA och försäljning till nästan 30 000 kliniker.

Brian (Stratford) och Jason (AP) kommer att tillsammans med Martin (SwedencareUSA) och deras respektive team att stå för en stor del av vår omsättning och USA blir med marginal vår största marknad vilket har varit vår ambition då det även är den klart största marknaden i världen.

Det enda som är frustrerande för mig är att jag verkligen vill kunna resa över och träffa mina nya kollegor och komma igång med att ha möten med kunder, leverantörer och andra partners igen!

Jag är både tacksam och ödmjuk inför det förtroende som kapitalmarknaden visar Swedencare och mig som VD. Jag kommer att fortsätta att göra mitt yttersta för att överträffa era förväntningar och jag känner mig styrkt över att ha en så fantastisk och dynamisk organisation att arbeta med.

Bästa hösthälsningar,

Håkan Lagerberg, VD

Malmö den 22 oktober 2020

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.se

Swedencare bjuder in investerare och analytiker till en presentation av kvartalsresultatet där VD Håkan Lagerberg och CFO Jenny Graflind kommenterar rapporten.  Presentationen hålls idag kl. 10:00-10:30 CEST och går att följa via live webinar. 

Webinariet nås genom denna länk:

https://swedencare.webinargeek.com/swedencare-q3-2020-live-presentation-and-q-a/join/cpohbxeh

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, producerar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff®, Stratford och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder via ett globalt distributionsnät omfattande tio egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020  kl. 08.30 CEST.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/