Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Valberedning i Swedencare AB (publ) inför årsstämman 2020

13:00 / 27 January 2020 Swedencare Press release

I enlighet med beslut från Swedencares årsstämma den 25 april 2019 har följande valberedning utsetts för Swedencare AB (publ) inför årsstämman den 21 april 2020

Valberedningen består av följande personer: 
  • Håkan Svanberg, representerande Håkan Svanberg & Co Health Care AB, ordförande i valberedningen 
  • Håkan Lagerberg, representerande Mastan AB
  • Johan Bergdahl, representerande JCC Group Invest Sweden AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter och suppleanter, styrelsesammansättning och dess ordförande, styrelse- och revisorsarvode, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer. 

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast 
den 25 februari 2020 till valberedning@swedencare.seeller följande adress: 

Att: Valberedningen 
Swedencare AB 
Medeon Science Park

Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Håkan Svanberg 
Ordförande i valberedningen 
Telefon: +46 70-4127730

Email:  hakan.svanberg@k3nordic.com

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser

Telefon: +46 (0) 8 528 00 399  Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

 

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sju egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 januari 2020 kl. 13.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/