Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ): Swedencare etablerar eget sälj- och marknadsföringsbolag i Spanien - Swedencare Spain S.L.

14:30 / 4 March 2019 Swedencare Press release

Som ett led att förbättra försäljningen och marknadskommunikationen med den växande Spanska veterinärs- och husdjursmarknaden väljer Swedencare AB (publ) att etablera ett eget dotterbolag, Swedencare Spain S.L. med säte i Barcelonaområdet för att bättre kunna bearbeta den Spanska marknaden. Initialt kommer Swedencare att ha en "Sales and Marketing Manager" anställd i dotterbolaget.

"Spanien är en marknad som vi har bearbetat med hjälp av olika partners för Vet- och Petmarknaden och där vi har haft en jämn försäljning utan tillväxt de senaste åren. Med tanke på att den spanska marknaden vilken, liksom många andra marknader i Europa,  transformeras snabbt med höga tillväxttal inom Pet- jämfört med Veterinärsssidan är vi övertygade om att vi kommer att kunna leverera klart högre tillväxttal med en egen organisation som ansvarar för försäljningen."

- Håkan Lagerberg, CEO Swedencare AB

Spanien

Spanien har den 7:e största hund- respektive kattpopulationen i Europa och, liksom i övriga länder, ökar både djurägarnas omtanke samt hur mycket de spenderar år från år på sina husdjur.

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019 kl 14:30 CET.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/