Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) får ytterligare en svensk institution som ny ägare, Investment AB Spiltan

07:50 / 7 March 2019 Swedencare Press release

Djurhälsobolaget Swedencare AB (publ) ("Swedencare" eller "Bolaget") noterat på Nasdaq First North meddelar idag att ytterligare en större svensk institution, vilken inte tidigare är aktieägare i Bolaget, har förvärvat 1,9% av aktierna i Swedencare. 

Säljare är Håkan Svanberg & Co Health Care AB, Mastan AB och JCC Group Invest Sweden AB ("De säljande parterna") som överlåtit 300 000 aktier motsvarande 1,9% av totalt antal utestående aktier. Av dessa 300 000 aktier överlät Håkan Svanberg & Co Health Care AB 50 000 aktier, Mastan AB 125 000 aktier och JCC Group Invest Sweden AB 125 000 aktier. 

De säljande parternas innehav i Swedencare uppgår efter transaktionen till totalt 8 988 695 aktier, motsvarande 57% av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Innehaven för De säljande parterna fördelas efter transaktionen enligt följande:  Håkan Svanberg & Co Health Care AB (5 020 982 aktier), Mastan AB (1 990 362 aktier) respektive JCC Group Invest Sweden AB (1 977 351 aktier). Håkan Svanberg & Co Health Care AB kvarstår som Bolagets största aktieägare med 31,8% av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. 

"Vi har under våra noterade år haft ett stort intresse från marknaden. När institutioner visar intresse för vårt bolag hänvisar vi oftast till den öppna marknaden men då Spiltan är en ägare som vi gärna ser i vår ägarlista valde vi att sälja av en mindre del av vårt innehav. Spiltans ambition att investera i "framgångsrika entreprenörsledda tillväxtbolag" ser vi det som en kvalitetsstämpel. Jag ser fram emot att ha med Per H. och hans team på vår resa!"

-       Håkan Lagerberg, CEO Swedencare AB (publ) samt ägare av Mastan AB

"När husdjur alltmer blir familjemedlemmar gör vi bedömningen att SwedenCare har stora tillväxtmöjligheter med sina produkter. Efter att börjat med ProDen PlaqueOff (Swedencares viktigaste produkt) har familjens hund Martini (Golden Retriever) fått en mycket bättre munhygien och mindre tandsten. De positiva effekterna är också bevisade i kliniska studier av veterinärorganisationen VOHC." 

-       Per H. Börjesson, VD Investment AB Spiltan

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2019 kl. 7:50 CET. 

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/