Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencares främsta produkt, ProDen PlaqueOff® Pulver, har blivit godkänd av VOHC

16:30 / 29 January 2019 Swedencare Press release

De två kliniska studier* på hundar som har utförts av DVM PhD Jerzy Gawor och hans forskningsteam har visat att ProDen PlaqueOff® Pulver tydligt reducerar plack och tandsten. Resultaten från dessa studier har utgjort grunden till den ansökan som lämnades in till Veterinary Oral Health Council (VOHC®). VOHC® har nu tilldelat ProDen PlaqueOff® Pulver statusen att produkten kan användas för att hindra uppkomsten av både plack och tandsten. Swedencare kan stolt meddela att ProDen PlaqueOff® Pulver nu har rätten att märka etiketterna med VOHC®s märke. 

"Det är med stor glädje som jag kan meddela att ytterligare en av våra ProDen PlaqueOff produkter nu tilldelats den viktiga VOHC-certifieringen. Pulverprodukten kan nu tillsammans med våra Dental Bites säljas hos de veterinärskliniker vilka har som policy att endast erbjuda VOHC-godkända produkter inom kategorin munvård.

Studierna visade även att av de hundarna som behandlades med ProDen PlaqueOff® Pulver hade 67% mindre gingivit (tandköttsinflammation) jämfört med placebogruppen. Dessa nyupptäckta resultat kan vi använda i vårt fortsatta arbete för att informera husdjursägare om fördelarna med ProDen PlaqueOff®"

- Håkan Lagerberg, CEO of Swedencare AB

* Studierna omfattade två grupper av små- respektive mellanstora hundraser. Båda grupper delades in i två undergrupper varav den ena behandlades med ProDen PlaqueOff® Pulver och den andra med placebo. Innan studien påbörjades genomfördes en hälsoundersökning av alla de deltagande hundarna och deras tänder rengjordes från plack och tandsten. Studien pågick därefter i 30 dagar och bägge grupper som behandlats med ProDen PlaqueOff® Pulver hade betydligt mindre plack (32%) och tandsten (35%) jämfört med placebogruppen vid undersöknings slut. Förutom en tydligt förbättrad tandhälsa gällande plack och tandsten undersöktes också frekvensen av blödning i tandköttet hos samtliga hundar och en tydlig minskning (67%) upptäcktes hos de hundar som behandlats med ProDen PlaqueOff® Pulver. 

About Jerzy Gawor

DVM PhD Jerzy Gawor 
Fellow, Academy of Veterinary Dentistry
Diplomate, American Veterinary Dental College
Diplomate, European Veterinary Dental College

EBVS European Veterinary Specialist in Dentistry

Past President of Federation of European Companion Animal Veterinary Associations

 President of the European Veterinary Dental College

Board member of the Polish Small Animal Veterinary Association

About VOHC

VOHC (The Veterinary Oral Health Council) exists to recognize products that meet pre-set standards of plaque and calculus (tartar) retardation in dogs and cats. Products are awarded the VOHC Seal of Acceptance following review of data from trials conducted according to VOHC protocols. The VOHC Seal is displayed on products that have been awarded the Seal. Regular use of products carrying the VOHC Seal will reduce the severity of periodontal disease in pets.

For more information please visit the homepage:  www.VOHC.org

Om Swedencare 

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/